forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

aydin_dogan_emin_colasanDo?an Holding Onursal Bakan? Ayd?n Do?an’?n, Emin Çöla?an için ‘’Ben tanr? yazar?m, dokunulmaz?m, ya ben ya yönetim diyordu. Bu nedenle i?ten ç?kartt?k’’ aç?klamas?na, Emin Çöla?an cevap verdi...Çöla?an ‘’Bu sözler, piri fani Ayd?n Do?an’a yak??m?yor. Ben dokunulmaz?m ya da tanr? yazar?m dedi?imi ispat etsin o gün gazetecili?i b?rak?r?m’’ dedi.

Çöla?an, GAZETEPORT’a yapt??? aç?klamada, "80 ya??na merdiven dayam?? piri fani Ayd?n Do?an’?n bu sözleri söylemesini ve bunca yalana ba?vurmas?n? beklemezdim" dedi ve ?unlar? söyledi:

‘’Hayat?mda hiçbir de?il ba?kalar?na söylemek, kafamda bile bir gün olsun ben tanr? yazar?m dokunulmaz?m demedim ve böyle dü?ünmedim. Ayd?n Do?an bu sözünü tek bir tan?kla dahi kan?tlas?n, o gün gazetecili?i b?rak?r, Türk milletinden özür dilerim. Ben bunlar? Kovulduk Ey Halk?m Unutma Bizi adl? kitab?mda da yazd???mda, Ayd?n Do?an aleyhime 50 bin liral?k tazminat davas? açt?. Yine bu laflar? söyledi. Ama mahkeme tüm iddialar?n? geçersiz sayd? ve beni hakl? buldu, davay? reddetti.’’

"110 B?N DOLAR ABARTILIDIR"

Ayd?n Do?an’?n, Ankara Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Melih Gökçek için ‘’?. Melih’’ yazmas? nedeniyle 110 bin dolar tazminat ödedi?i iddias?n?n da, abart?l? oldu?unu savunan Çöla?an ?öyle dedi:

‘’ Bunu dillerine dolad?lar. Ben ?. Melih diye yazd???m için dava kaybetmedim. Bir kez ? harfinin yan?na nokta i?areti yerine parantez içinde (nokta) yazd???m için tazminat karar? verildi. Onun d???nda bu konuda dava kaybetmedim. Ayr?ca Do?an grubu gazeteleri hakk?nda binlerce dava vard?r. Geçen Pazar günü Hürriyet yazarlar? Yalç?n Bayer ve Erdal ?peke?en, o ?ah?sla ilgili kaybettikleri tazminat davalar?n? yazd?lar. Gazetecinin kaderdir, hakk?nda dava aç?l?r, kazan?r kaybeder. Ben çetele tutmad?m ama 110 bin dolar rakam? da abart?l?d?r. Ayd?n Do?an’? Ertu?rul dolduruyor. Sözcü gazetesinde yar?nki yaz?mda Ayd?n Do?an’a daha detayl? cevap verece?im.’’

AYDIN DO?AN'IN ÇÖLA?AN'LA ?LG?L? SÖYLED??? SÖZLER

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri