forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

Gazeteci Özay ?endir’in haz?rlay?p sunaca??, Sosyal medyan?n nabz?n?n ölçülece?i program; “T?k?rt? Gazetesi” bundan böyle her Cuma 24 ekran?nda olacak.

Rakamlarla sosyal medya, haftan?n en çok t?k alan videolar?, haftan?n web sitesi ve internet dünyas?yla ilgili tüm merak edilenler “T?k?rt? Gazetesi”nde olacak.

Özay ?endir’in sunumuyla ekrana gelecek olan “T?k?rt? Gazetesi”, siyaset ve sanat dünyas?n?n önde gelen isimleriyle sosyal medyay? 24’te tart??acak. 

Ça?a damgas?n? vuran sosyal medyan?n tüm yönleriyle ele al?naca?? programda birçok soru yan?t bulacak:


— ?nternet habercili?i gazetelerin yerini al?r m??

— Pazarlamada sosyal medyan?n önemi ne?

— Facebook ve twitter hayat?m?z? nas?l etkiledi?

— Dünya’da sosyal medyaya dair neler oluyor?

— Siyaset sosyal medyan?n önemini fark etti mi?

— Günde kaç saatimizi sosyal medyaya ay?r?yoruz?

— En çok neleri izliyor en çok nelere gülüyoruz?

“Özay ?endir” Kimdir? 

?stanbul Üniversitesi ??letme Fakültesi mezunu olan Özay ?endir uzun y?llar boyunca Türkiye'nin ilk haber radyosu BBC Radyo Foreks'i yönetti. Finansal Forum, Sabah ve Habertürk gazetelerinde kö?e yazarl??? yapan Özay ?endir ayn? zamanda Sabah ve Habertürk gazetelerinde haber müdürlü?ü görevlerinde de bulundu. ?endir hem Fatih Altayl? hem de Mehmet Ali Birand dönemlerinde Kanal D Haber koordinatörlü?ü yapt?.

ETV'de Do?ru Rota ve Habertuk'te "Soruyorum"   programlar?nda kamera kar??nda bulunan ?endir ekran klasikleri “Teke Tek”, “Ba?ka Yerde Yok” gibi programlar?nda genel koordinatörlü?ünü üstlendi... ?endir'in Kuzey K?br?s'ta yay?nlanm?? iki kitab? bulunuyor...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri