forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com

YEREL MEDYA EĞİTİM SEMİNERLERİ ORTAK BİLDİRİSİ YAYINLANDI

Aktif .

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Konrad Adenauer Vakfı ile gerçekleştirdiği Yerel Medya Eğitim Seminerleri’nin 2009 yılı Değerlendirme Toplantısı Ortak Görüşü açıklandı.
 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Konrad Adenauer Vakfı ile gerçekleştirdiği Yerel Medya Eğitim Seminerleri’nin 2009 yılı Değerlendirme Toplantısı 4-5 Aralık 2009 tarihinde İstanbul’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Binasındaki Burhan Felek Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
 
Toplantıya katılan cemiyet başkanları, görüşmeler sonrasında benimsenen görüşleri kamuoyuna açıkladılar.
 
Açıklama söyle:
 
1- Yerel basının sorunlarının çözümü için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonunun işbirliği içinde çalışma yapma kararı olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Bu kapsamda yerel basının güçlendirilmesi ve sorunların çözümü konusunda Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun ortak bir çalışma içinde el ele olması gerektiği vurgulandı.
 
2- Medyanın genel sorunlarının tartışılacağı bir basın kurultayının en yakın bir gelecekte toplanmasının önerilmesi uygun bulundu.
 
3- Basın İlân Kurumunun Şube Müdürlükleri olmayan İl’lerde ilân dağıtımı ile denetim kurullarının yeniden düzenlenmesi ve verimli bir çalışma sisteminin oluşturulması umudu dile getirildi.
 
4- Süreli nitelikte olmayan özellikle seçim ve bayram dönemlerinde sayıları hızla artan gazetelerin daha etkin bir denetime tabi tutulmaları ve ayrıca, genellikle bu tür basın yayın organlarında isimleri görünen yönetici, yazar ve benzeri biçimlerde gazetecilik ilkelerine uygun davranmayan kişilerin meslekle ilişkilerinin sorgulanması; sözü edilen kişilerin meslek örgütlerine üye olarak kabul edilmemeleri yönünde çalışma yapılması önerildi.
 
5- Medyanın büyük sıkıntılarından birinin yetişmiş eleman bulmak olduğu görüşünde birleşildi. Buna karşın ülkede hızla artış gösteren işsiz gazetecilerin durumuna bir çözüm getirilemediğine dikkat çekildi. Bu arada yerel gazetelerde asgari kadrosunun da titizlikle ele alınması fiilen gazeteci olmayan kişilerin bu kadrolarda istihdam edilir biçimde gösterilmemesi için önlem alınması gündeme getirildi.
 
6- Medya ile ilgili yasaların kabulü öncesinde meslek örgütlerinin çok sıkı bir iş birliği içerisine girmeleri ve özgürlükleri kısıtlayacak ve büyük maddi yük getirecek maddelerin değiştirilmesi için çalışma yapılması uygun görüldü.
 
7- Çok sesliliğin sağlanması ve korunması için yerel medyanın güç kaybına neden olabilecek kısıtlamalardan kaçınılması zorunluluğunun yetkililere anımsatılması.
 
8- Ayrıca, elektronik yayın organları ile bunlarda çalışan gazetecilerin yasal konumlarının belirlenmesi ve sosyal güvenlik haklarının sağlanması konusunda ortak girişimlerde bulunulmasına;
 
9- Siyasal parti yöneticilerinin medyanın görevleri ve gazetecilerin çalışma yöntemleri konusunda açıklamalar yaparken medyada bağımsızlığın ve ifade özgürlüğünün önemini gözardı etmemeye özen göstermeleri gereğinin vurgulanmasına;
 
10- Basın kartının kimlik olarak kullanılmasını sağlamak üzere Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların desteklendiğinin belirtilmesine karar verildi.
 
11- Gazetecilerin içerisinde bulunduğu koşullar dikkate alınarak yerel medyada, “Türkiye Gazeteciler Hak ve Sorumluluk Bildirgesinin benimsenmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması öncelikli görev olarak kabul edildi.

DKM ARŞİVİNİ GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'NİN 1998-2001 ARASINDAKİ ARŞİVİ İÇİN TIKLAYIN

DKM'NİN 2001-2003 ARASINDAKİ ARŞİVİ İÇİN TIKLAYIN

DKM'NİN 2003-2009 ARASINDAKİ ARŞİVİ İÇİN TIKLAYIN