forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

DO?AN 500 M?LYON CEZA VE 5 YIL VADE ?STEM??

Aktif .

  3.8 milyarl?k borç için uzla?ma masas?na oturan Do?an Grubu'nun Maliye'ye ''Borcu 500 milyon liraya çekin bu rakam? 5 y?lda ödeyelim'' teklifi götürdü?ü ö?renildi.
 

Do?an Grubu’nun Maliye ile 16 saat süren 3.8 milyar liral?k vergi borcunda uzla?ma pazarl???nda “Borcu 500 milyon dolara çekerseniz ödemeyi 5 y?l vadeyle yapar?m” teklifinde bulundu?u ö?renildi.Maliye Bakanl??? ile Do?an Grubu’nu uzla?ma masas?na oturtan vergi cezas?, Gelirler Kontrolörlerinin Do?an Yay?n Holding’e ba?l? 4 ?irkette yapt??? inceleme sonras? kesildi.

Kontrolörler, 8 Eylül'de düzenledikleri 15 ayr? raporda, Holdinge toplam 3 milyar 755 milyon lira vergi asl? ç?kard?. Cezas?yla birlikte bu rakam 4milyar 823,8 milyon lira olarak belirlendi. Görü?melere Do?an Grubu Do?an Yay?n Holding Yürütme Komitesi Ba?kan? ve Do?an Holding Yönetim Kurulu ÜyesiMehmet Ali Yalç?nda? ba?kanl???ndaki bir heyetle kat?ld?.

Heyette, Holding Yönetim Kurulu Ba?kanvekili ?mre Barmanbek de yer ald?. Heyetin borcun KDV istisnas? ile ilgili olan bölümünde görü?meler t?kan?nca miktar? vadeye yayma üzerine gitti?i ifade edildi. Borcun 2.3milyar liral?k bölümü için Do?an Grubu’nun vadelendirme gibi böyle ilginç teklif götürmesi dikkat çekti. (Gazete Habertürk)  

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri