forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

 NUR Ç?NTAY A. / RAD?KAL
Medya art?k böyle bir yer galiba: Her ?eyi yapabileceklerin sektörü. Kendinden konu?turmak için, ünlü olmak için, reyting ya da t?k almak için hiçbir fedakârl?ktan gocunmayacaklar?n sektörü.

?nsan ister istemez kendiyle ölçüyor. Çok yanl?? bir alan, çok bo?a kürek. ??in daha da vahim taraf?: ?imdi bana kaybolan y?llar?m? verseler, de?i?en hiçbir ?ey olmaz!

Bir gazete çal???r? olarak de?ilse de okuru olarak ?a??rmamam?z laz?m halbuki. Ne de olsa Ay?e Arman ve takipçilerinin tedrisat?ndan geçtik bunca sene; kuca?a al?nmak, motorda arkas?na binmek, her nevi flörtöz pozisyonla ?erbetlendik. Bunu ahlakç? bir tav?rla de?il, samimi bir ?a?k?nl?kla söylüyorum: Daha çok görece?imiz varm??...

Helin Av?ar’?n Rasim Ozan Kütahyal?’yla yapt??? söyle?i (Habertürk) ve bu konu?maya e?lik eden foto?raflar, ?imdilik kayd?yla, son nokta! Ama bir yandan da bir f?s?lt? duyuyor insan sanki derinlerden: Daha dur, daha dur...

Dü?meleri aç?p gö?üs k?llar?yla oynama, en kitsch’inden sarma??kl? kadeh toku?turma, yat?r?p yemek yedirme, gömle?inden vah?ice çekeleme, dolab?n üstüne oturtup bacaklar?ndan çekme, bacak-kas?k aras?ndan kavrama... Av?ar bu fotoroman pozlar?n? talep ediyor, Kütahyal? da bu pozlar? memnuniyetle veriyor. Sinerjik bir bonkörlük var burada, bir yandan yuh art?k diyor insan, ama bir yandan da bravo! Helal olsun!

Konu?ulmak için her ?eyi yapmak: Art?k ölçü bu.

Neyse ki emeklilik ya??m?z geliyor!

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri