forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ertugrul_ozkokHkmetin 'Demokratik A?l?m' ad?n? verdi?i medyada ise 'Krt A?l?m?' olarak dillendirilen srete siyasiler kadar gazeteciler iin de bir ayr??ma durumu ya?an?yor.
Hrriyet Yay?n Ynetmeni Ertu?rul zkk'n a?l?mla ilgili duru?udikkat ekiyor... Tart??malar ba?lamadan nce Abdullah calan'la ilgili yazd?klar? hala belleklerdeki yerini korurken, Sezen Aksu'ya verdi?i deste?i de bir yere kaydetmek gerekiyor.
zkk bugnk yaz?s?nda nemli bir ?k?? daha yapt?. "Ben, gazeteci Ertu?rul zkk; bu zm srecini btn kalbimle destekliyorum." diyen zkk ?u ngrde bulundu: "Bu sorun zld?nde, onun ilkeleri zerinde ykselen bu lkenin dnyan?n en byk 10una girece?ine inan?yorum."??TE ERTU?RUL ZKK'NBUGN YAZDIKLARI...
...

Trkiye dn itibariyle i?te bu yol kav?a??na geldi.
Kamuoyu anketleri toplumun ortas?ndan ikiye blnd?n gsteriyor.
Yar?s? Evet, yar?s? Hay?r diyor.
Byle anlarda klasik siyasetinin can simidi, hibir ?ey yapmadan eskisi gibi devam etmektir.
Klasik olmayan siyaseti ise nce ?u soruyu sorar.
Karar?m do?ru mu?
Bu soruya Evet do?ru cevab?n? veriyorsa, karar?n? al?r, riskini yklenir ve yoluna devam eder.
Diyebilirsiniz ki: Sen bir gazetecisin, bugn yle yazars?n, yar?n tersini dersin.
Do?rudur.
Ama byk siyaseti ile cce olan?n fark?n? da i?te bu cesaret tayin eder.

***
Peki biz hi mi risk almayaca??z, sorumluluk yklenmeyece?iz?
Elbette yapaca??z.
Bunun yolu, gr?n k?v?rtmadan, direkt, dobra dobra yazmakt?r.
??te btn bunlar? hesaba katarak, kendi sorumlulu?umu da yklenerek ?unu diyorum.
Ben, gazeteci Ertu?rul zkk;
Kendi pay?ma bu zm srecini btn kalbimle destekliyorum.
Destekliyorum;
nk, hayat?m?n son 25 y?l?, gencecik bedenlerin ?ehit d?t?n, ocuklu?umdan beri ya?ad???m kasabalarda, ?ehirlerde annelerin, babalar?n, e?lerin, karde?lerin, sevgililerin ac?l? feryatlar?n? dinleye dinleye, seyrede seyrede geti.
O ac?lar ki, zerinden ka y?l gese de, say?s? ne olsa da hi fark etmiyor.
O ac?ya al??mak, o ac?y? kan?ksamak hi mmkn de?il.
Bu sreci destekliyorum.
nk, lkemin s?ramaya haz?r bir dinamizme sahip oldu?unu ve bu sorunun onun aya??na pranga gibi as?ld???n? gryorum.
Bu sreci destekliyorum.
nk; lkemin ?slam dnyas?nda bir y?ld?z gibi parlad???na ve ?slam?n btn teki lkelerine, Bak, petrol olmadan bile bizim iin de modern, laik, demokratik, medeni, mreffeh, insana yak???r bir dzen mmknm? dedirtece?ine inan?yorum.
Bu zm destekliyorum.
nk;
Byk Atatrkn lkesinde do?dum. Onun ilkeleriyle bydm. Onun kurdu?u bu devletin vatanda?lar?na ne byk heyecanlar verdi?ini gzlerimle grdm, kalbimle ya?ad?m.
Bu sorun zld?nde, onun ilkeleri zerinde ykselen bu lkenin dnyan?n en byk 10una girece?ine inan?yorum.
....

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri