Yazdır

Medyada Erdoğan'a hakaret pazarı oluştu...

Aktif .

gazete-gozluk"Medyada böyle bir dönem hiçbir zaman olmadı." diye yazan, Star Gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, "Geleneksel olarak medya düzeni Kemalist-ulusalcı bir çizgiyi hep korudu. Ama bugün yeni bir pazar açılmış bulunuyor" dedi... 

Karaalioğlu Star Gazetesi'ndeki köşesinde şöyle yazdı: 

"Daha açık söyleyelim yaptıkları gazetecilik aracılığıyla muhalefet değil, açık ve net bir şekilde Erdoğan ve Erdoğan’ın kişisel politik kariyerine saldırmaktır.

Medyada Erdoğan’a hakaret fikri ve politikası üzerinden yeni bir pazar oluştu. Bu pazardan pay almak için art arda gazeteler kuruluyor ve birbirleriyle sertlikte yarışıyorlar. 

Eskiden beri muhalif pozisyonda olanlar da yayınlarını bu yeni pazar dalgasına göre değiştiriyorlar ve sertleştiriyorlar. Bu gruptaki gazeteler her gün, birbirine benzeyen haberlerle, aynı bakış açılarıyla, aynı yorumlarla okurları önüne çıkıyorlar.

Geri kalanların; yani, bu grup dışında kalan eski gazetelerin büyük çoğunluğunun siyasi tavrı da malum.

Medyada böyle bir dönem hiçbir zaman olmadı...

(...) Medya gücü üzerinden ülke istikrarsızlaştırıldı ve askeri darbeler de yapıldı. Geleneksel olarak medya düzeni Kemalist-ulusalcı bir çizgiyi hep korudu.

Ama bugün o geleneksel gazete ve televizyonlara ilaveten onların yanı başında yeni bir pazar açılmış bulunuyor: Hakaret medyası...

Meydanın içinde, en sağdan en sola kadar yer yer ulusalcı, yer yer Ergenekoncu ama mutlaka anti-Erdoğan bir yeni medya pazarı kuruldu.

Bu daha önce şahit olunmayan benzersiz bir durumdur.

Kürt sorununda çözüme karşı, dindarlın sosyal ve siyasal hayattaki görünümüne tepkili, ekonomik kalkınmadan hazzetmeyen, genelde AB düşmanı, azınlıkların hakları konusunda duyarsız ve illa da askerin siyasetten uzaklaşmasına karşı çıkan bir medya."

Yazının tamamı için tıklayın...