forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

B?R YERLERDEN YANIK KOKUSU GEL?YOR

Aktif .

tahakivancTAHA KIVAN: Hay Allah, hay Allah... Tarih bir kez daha m? tekerrr ediyor yoksa? Uzun y?llar nce yak?n takibe almam gereken bir gazetenin, gn stste, Yand?k, bittik, lyoruz diye zetlenebilecek man?etlerle ?kt???n? grd?mde, yneticiye, Bu ne i?? diye sormu?tum.

Haberlerde o keskinli?i hak eden herhangi bir unsur bulunmad??? halde at?l?yordu man?etler... Soruma ald???m cevap daha dnm? gibi zihnimde ak?l?: Gazetenin Ankara'da bulunan patronaj? bizim durumumuzla hi ilgilenmiyor; biz de areyi byle durumlarda man?etten mesaj vermekte bulduk...

Ne zaman anlams?z gelen bir man?et grsem zihnimden y?llar nce tan?k oldu?um olay geer ve Bu ne i?? diye sorar?m...

Dn yle bir gnd benim iin. Yunanl? okur 'yanda?'? ya?atmad? ba?l?kl?haberbeni baya?? d?ndrd. Gazetenin Atina muhabirinin bildirdi?ine gre, geen hafta kap?lar?n? kapatma karar? alan Elefteros Tipos (ET) gazetesi, 'iktidar yanl?s?' tutumu ve 'skandallara gzn kapamas?' sebebiyle zor duruma d?m?...

Yunan bas?n? hayli abart?l? bilinir. ?imdi ?imdi bizim baz? gazeteler de ayn? ???rtkan slubu benimser oldu; ancak o alanda hl epey geride oldu?umuz sylenebilir. Buna ra?men yksek bir sat?? rakam?na eri?memi?tir Yunan gazeteleri: 10 milyonluk lkede 30 kadar gnlk gazetenin toplam sat??? 600 binin biraz stnde dola??r...

ET hakk?nda ?nternet ansiklopedisi Wikipedia ?u k?sa bilgiyiveriyor: Eleftheros Typos (?ngilizce kar??l???: zgr Bas?n) Atina'da yay?nlanan bir gnlk gazeteydi. Lilian Voudouri bas?n vakf? taraf?ndan 1983 y?l?nda kurulmu?tu. Liberal ve muhafazakr kesimlerde sayg? gren gazete, 1980'lerde en yksek sat?? rakamlar?na eri?ebilece?i grntsn verirken, bugn etkinli?i srmekle birlikte merkezin solundaki rakiplerine geilmi? durumda. ET d?? politikada Avrupa Birli?i yanl?s?d?r ve Yunan ekonomisinde liberal reformu savunur. 2006 y?l?nda, armatr ve ndegelen i?adam? Theodoros Aggelopoulos ile 2004 Olimpiyat Komitesi ba?kan? Gianna Angelopoulos-Dasalaki taraf?ndan sat?n al?nd?. 22 Haziran 2009 gn yap?lan hissedarlar toplant?s?nda ET ve iki karde? kurulu?unun faaliyetlerine son verildi. Bunun zerine pek ok bas?n organ? 24 saatlik grev yapt?. Gazetenin son nshas? 22 Haziran 2009 tarihinde ?kt?.

Son nshada, a?l??? uluslararas? bir trenle yap?lan 'Yeni Akrepolis Mzesi' man?et; alt kenarda da tan?d?k bir sima grnyor: Tayyip Erdo?an... To Vima ve Ethnos adl? rakipleri gezisini son anda iptal eden Erdo?an'la ilgili Geldi ve so?uk kar??land? asparagas haberini yapm??lard?, hat?rlayacaks?n?z... ??te o gn son kez ?kt? ET...

?nan?r m?s?n?z, dn btn gn ET'nin kapan?? sebebinin 'yanda?' yay?nlar oldu?unu syleyen bir ikinci kaynak bulabilmek iin harcad?m. Sadece ?nternet ansiklopedisinde de?il, grltc Yunan bas?n?ndan yap?lm?? al?nt?larda bile byle bir iddiayla kar??la?mad?m. Ya genel tiraj d??nden ET'nin nasibine ba?lan?yor bu durum, ya da global krizin sarst??? patronaj?n medya alan?ndan ekilmearzusuna...

Gazete ilk ?kt??? 1983 y?l?ndan beri 'muhafazakr' izgisini srdryor; son bir kararla 'hkmet yanda??' olmaya karar vermi? de?il ki? Asl?nda iktidardaki 'muhafazakr' hkmeti zen srpriz bir karar ET'nin kapanmas?...

Yunanl? okur 'yanda?'? ya?atmad? ba?l???n? atan, ok uzun y?llar nce zorunlu olarak ilgilendi?im trden 'kk tirajl?' bir gazete de?il; yle olsayd? emin olun fazla ?a??rmazd?m, o tr yay?n organlar?nda patronaja mesaj iin hl kullan?labiliyor man?etler... Size O haberi Hrriyet, bir hafta eskittikten sonra, ok satt??? pazar gn man?ete bu ?ekilde yans?tt? desem siz de ?a??rmaz m?s?n?z?

?a??rmay?n, nk aynen byle oldu: 22 Haziran gn son kez ?kt? ET; Hrriyet bu kapan???n yksn, 'yanda? boyutunu' da katarak, 28 Haziran pazar gn yay?mlad?.

En iyisi Hrriyet'in birinci sayfas?ndaki man?eti dikkatinize sunay?m: Yunanistan'?n en kkl gazetesi Elefteros Tipos'un kapanmas?nda, Angelopulos Ailesi ile okur beklentilerinin uyu?mamas? etkili oldu. Yunanistan'?n byk i?adamlar?ndan Tedoros ve Yanna Angelopulos'a ait medyan?n amiral gemisi durumundaki gazetenin iktidar yanl?s? tutumu, skandallara yer vermemesi ET'nin 25 y?ll?k yay?n hayat?na mal oldu.

'Aile', 'amiral gemisi' gibi szcklerle ne gibi paralellikler kurulmak isteniyor olabilir? Fazla uzak olmayan bir yerlerde yang?n m? var yoksa?

Ne sorarsan?z sorun, bir tek Patronlar?na byle mesaj gnderiyorlar demeyin, ok k?zar?m.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri