forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Ha?met Babao?lu

hasmet_babaoglu_260Sabah Gazetesi yazar? Ha?met Babao?lu futbolda ?ike soru?turmas?n?n medyada al?? ?ekliyle ilgili ilginç bir de?erlendirmede bulundu. Fenerbahçe taraftar?na seslenen Babao?lu 'sizi aldat?yorlar' derken Do?an Grubu yay?nlar?na dikkat çekti.

 


  

 

HA?MET BABAO?LU'NUN SABAH'TAK? YAZISI...

Sevgili Fenerbahçeliler sizi aldat?yorlar!

Günlerdir "?ike operasyonu" ile ilgili olarak gazeteleri ve tv tart??malar?n? dikkatle izliyorum. Ç?kard???m sonucu biraz "saf" bir havaya bürünerek ?öyle aç?klayabilirim...
Do?an Medya grubunun bir bölümü Fenerbahçelileri aldat?yor!
Nas?l m??
Kafa kar??t?rarak ve gerçekleri söylemeyerek...
Ceza yarg?s?ndan ayr? olarak bir de özerk federasyonlara ba?l? "spor yarg?s?" bulundu?unu unutturarak...
Elbette...
Sadece ?imdi tutuklu bulunan Fenerbahçe Ba?kan? de?il, di?er san?klar da yarg? süreci tamamlan?ncaya kadar "masum"dur.
Fakat spor yarg?s? farkl? biçimde ve h?zl? i?ler. E?er cesareti varsa, spor yarg?s?na kanaat dahi yeter!
Yani Futbol Federasyonu daha sonra "pi?manl?k" çekme ihtimali bile olsa, ?ike ve te?vik konusunda bir karar vermeye mecburdur.
Peki federasyon karar vermekten kaç?n?rsa ne olur?
Hem kendi yasas?n? çi?nemi? olur hem de FIFA ve UEFA gibi kurulu?lar devreye girer!
Ve i? o zaman bamba?ka bir rezilli?e dönü?ür!

http://www.sabah.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri