forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

yalcin_doganYaz?lar?nda ço?u zaman dü?ünce gücünün s?n?rlar?n? zorlayan Hürriyet yazar? Yalç?n Do?an'?n son bombas?, '?ifre Skandal?'n?n sorumlusu olarak 'Cemaati' göstermek olmu?.


Do?an bak?n neler yazm??...

Do?ru olan (e) ??kk?

ÜN?VERS?TE s?nav?n? kim kazan?r?

a) Sadece son s?n?fta çal??an.
b) Ö?rencili?i boyunca çal??an.
c) ??ini ?ansa b?rakan.
d) Cemaat dershanesinden ders alan.
e) ‘Bizden olan’.
(d) ve (e) ??klar? aras?nda bocal?yorsunuz. Ama, her cemaat dershanesinden ders alan “bizden” olmayabilir. Burada ?ifre (e) ??kk?, üniversiteyi bizden olan kazan?yor.

Ad? Yüksekö?retime Geçi? S?nav? (YGS) olan üniversiteye giri? s?nav? “bizden olan?n kazanmas?”, AKP’ye yak?n olma mant???na oturuyorsa, gerisi hikaye.
O mant???n kodu ?u. Soru kitapç???nda aday?n ad? ve foto?raf? var. Hangi adaya, hangi soru kitapç???n?n gidece?i belli. Bu kopya ihtimalini artt?rm?yor mu?

?ifre var, yok, iddialar? aras?nda, bana göre, en çarp?c? gerçek aday?na göre soru kitapç???. Her kitapç???n soru anahtar? farkl?. O aday?n kazanmas?na katk?da bulunacak en büyük etken.

http://www.hurriyet.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri