forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

emin_colasanEski Ba?bakanlardan Necmettin Erbakan'?n cenaze trenine elenk gnderen, st dzeyde kat?lan ve ba?sa?l??? mesaj? yay?nlayan Genelkurmay'?n bu tavr? Emin la?an'? hayal k?r?kl???n? u?ratt?.


la?an Szc Gazetesi'ndeki yaz?s?nda, Genelkurmay'a yklenmi? ve ?a?k?nl???n? "Demek ki ben ok safm???m" tepkisini verdi.. 

Emin la?an'?n Szc Gazetesi'ndeki yaz?s?...


ORDUMUZA HELAL OLSUN!
Necmettin Erbakan?n cenazesi Ankara ve ?stanbulda dzenlenen trenlerle kald?r?ld?. Benim gzm ?stanbuldaki trende yer alan grkemli bir elenge tak?ld?: 
Trk Silahl? Kuvvetleri. 
Erbakan da her fani gibi bir gn lecekti. Ama onun lm sonras?nda Genelkurmay?n znt bildirisi yay?nlayaca??n?, Trk Silahl? Kuvvetlerinin cenaze treninde 1. Ordu Komutan? dzeyinde temsil edilece?ini, baz? general ve st rtbeli subaylar taraf?ndan u?urlanaca??n?, k?rk y?l d?nsem akl?ma getiremezdim. 
Demek ki ben ok safm???m!
Trkiyede benim gibi d?nen milyonlarca insan?m?z da ok safm??!
Demek art?k devir de?i?mi?. 
Trk Silahl? Kuvvetleri, bu lkede mrn ?eriat dzeni kurmak iin al??an bir siyasetinin ard?ndan sayg? gsterileri yapabiliyormu?. 
Bir d?nnErbakan vefat ediyor ve hemen o gn Genelkurmay Ba?kan? zntlerini dile getiren bir mesaj yay?nl?yor. 
Cenaze treninde Trk ordusunun elengi!.. 
Ve ayn? trende 1. Ordu Komutan? dzeyinde temsil edilen Trk Silahl? Kuvvetleri! (1. Ordu eski komutan? etin Do?an Pa?an?n Silivri cezaevinde kulaklar? ?nlas?n.) Devlet treni olsa, diyecek bir ?eyim olmaz.  
Demek ki devir de?i?mi?! 
Devirle birlikte Trk ordusu da de?i?mi?!
O gvendi?imiz Trk ordusunun ba??ndakiler, Erbakan?n ki?ili?inde ?eriat dzeni isteyenlere arka ?k?yor, zntlerini bildirilerle dile getirip cenazeye elenkler gnderiyor! 
Yoksa gvendi?imiz da?lara kar m? ya??yor? Galiba yle! 
Ya da bu yap?lanlar bir siyaset gere?i mi? 
Sevgili okuyucular?m, ben bu olanlar? anlamaktan vallahi billahi acizim. Belki ben akl?m? yitirdim! 
Ya da Trkiyede baz? ?eyler ylesine h?zl? de?i?ti, baz? ki?i ve kurumlar da ylesine dev?irildi ki, ben anlamakta aciz kal?yorum! 
E?er iinizde bu olanlar? anlayan varsa ltfen bana mesaj at?p uyar?n ki, aymazl???m?n fark?na varay?m!

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri