forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

atilganbayarATILGAN BAYAR: Drt gazeteyi nme serdim.Hrriyet, Milliyet, Vatan ve Habertrk'n 1. sayfalar? Ba?bakan'? grmyor. D??i?leri Bakan?, Genelkurmay Ba?kan?, Milli Savunma Bakan? ve Ula?t?rma Bakan? (yeni dnd) ayn? anda Amerika'da...
Gazetelerin 1. sayfalar?nda bu geli?me ile ilgili bir haber veya yorum da yok.
Anla??lan medya kronikle?mi? hatalar?ndan birine, bir kez daha d?mek zere.
Belediye seimlerinde AK Parti'nin ya?ad??? oy kayb? ve bunun ard?ndan Ba?bakan'?n may?na bas???n? AK Parti yenilgisinin ba?lang?c? olarak alg?l?yor.
Ba?bakan'? grmeyerek bu srece katk?da bulunaca??n? zannediyor.
Seim sonular?n?n a?klanmas?ndan sonra yaz?lan baz? yaz?lar? hat?rl?yorum.
AK Parti iktidar?n?n k? srecine girdi?i d?nlyordu.
Ama gereklik byle mi?
Bugn...
D??i?leri Bakan?, Genelkurmay Ba?kan?, Milli Savunma Bakan? ve Ula?t?rma Bakan?'n?n Amerika'da ne yapt???n? anlamadan ve bunu halka anlatmadan siyasi bir tahminde bulunmak ne kadar sa?l?kl??
Trkiye'nin kendi kat?lmad??? gr?melerde bile hukukunun savunulur hale gelmesi henz medyan?n ilgi alan?na girmedi.
Ama bunun kamuoyuna yans?mas? iktidar?n gcn ne oranda etkileyecek bilemiyoruz.
Bir ?ey daha:
Tekrarlanan yerel seimlerde, biliyorsunuz, ayn? adaylarla seime girilme ?art? vard? ve AK Parti oylar?n? ykseltti.
Medya akl?, bunu ar?zi bir sonu olarak m? okumak istiyor, yoksa semen, 'iktidar?n burnunu yeteri kadar srttm, hedef burun srtmekti, iktidardan d?rmek de?il' mi diyor?
Bylece AK Parti, 'yenilmeden yenilmi?' olarak alg?land? ve tekrar bir ?ans verilmesini 'hak etmi?' mi oldu?
Buldu?u ilk f?rsatta, kendi arzular?n? gereklik sanma al??kanl???na dnen medya bunlar? sorgulam?yor.
Ola?anst bir dnemde 1. sayfalar?nda Ba?bakan'? grmyor.
D??i?leri Bakan?, Genelkurmay Ba?kan?, Milli Savunma Bakan? ve Ula?t?rma Bakan?'n?n niin ayn? zamanda Amerika'da bulundu?unu anlam?yor ve anlatam?yor.
Oysa medya, ister muvaf?k, ister muar?z, ister ba??ms?z olsun; gere?i grmek ve gstermek zorunda.
Muhalefet edebilmek iin de gerekli?e muhta.
Bu seilmi? krl?n, medyan?n bir kez daha ve daha ?iddetli ap??mas?na neden olabilece?ini kayda geirmi? olal?m.

http://www.aksam.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri