forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

umur_talu_2Umur Talu: ?çimdeki ses, “örgütlü bas?n özgürlü?ü” kavram?n? gömüp medyaya “kaypak ileti?im özgürlü?ü” icad?n? kakalayan üstada soruyor: “Bas?n Hürriyet’i” böyle bir ?ey mi!


UMUR TALU'NUN HABERTÜRK'TEK? YAZISI

Umur Talu - Özelle?tirme, güzelle?tirme

Bir meslekta? olarak tuhaf ve ac? geliyor.

Yar?m as?rl?k gazeteci, k?rk y?ll?k ba?yazar, “kanunsuz, seçimsiz” Bas?n Konseyi sabit ba?kan?, onca yazar kovulurken sessiz kalm?? duayenin “bir gecede” gitmesi.

Gazetesinde birine, “istifa et Ek?i” diye yaz? yazd?r?lmas?!

“Mahcup, hüzünlü” vedas? gazete dibine konmu?ken, “Hür” man?etin, “Ba?bakan’?n çocukluk hat?ralar?”yla donat?lmas?!

Tabii “hakaret” etti; hakl? olabilece?i “kamusal tabiat-özel santral davas?”nda, “Bunlar analar?n? da satar” diye ?srarla yazarak.

Ama “?çimizdeki alçaklar” diye gazetecileri hedef gösterdi?inde, kankas? Özkök’le birlikte; “hakaret”ten öteydi. Kovulan ve vurulan oldu. O zaman gitmediler. Zoraki utand?lar neden sonra. Ama “Tabiat” de?i?medi.

?çimde bir ses diyor ki, Oktay Ek?i iktidara “hakaret” ederken, “bilinçalt?”nda ba?ka ?ey mi vard??

Petrol Ofisi epey ucuza, ?? Bankas? kaynaklar? (ve CHP vizesiyle) özelle?ip güzelle?irken hiç ses ç?kartmam??t?.

Geçen, ba?yazar oldu?u grubun “milli” POA?’? bu kez “yabanc?ya” sat?l?rken de ses etmedi; di?er “Ulusalc?” arkada?larla birlikte.

Belki onca y?l?n utanç verici sessizli?i, bir ak?am karanl??? grizu gibi patlad?, Karadeniz dereleri üstünden “Analar?n? da satarlar” deyu her yere akt?!

?çimdeki ses, “örgütlü bas?n özgürlü?ü” kavram?n? gömüp medyaya “kaypak ileti?im özgürlü?ü” icad?n? kakalayan üstada soruyor: “Bas?n Hürriyet’i” böyle bir ?ey mi!

http://www.haberturk.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri