Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:At?lgan Bayar
atilgan_bayarATILGAN BAYAR  /  AK?AM 

Kimse kusura bakmas?n. Bakan olursa da, pa?a gönlü bilir... Stüdyonun bir taraf?na ulusalc?lar?, bir taraf?na ?slamc?lar? oturtup... Bir taraf?na milliyetçileri koyup, kar??lar?na ayr?l?kç?lar? yerle?tirip, dövü?türerek televizyon yönetilmez.

Görü?ü ne olursa olsun, ona buna dadanan küfürbaz sosyopatlardan yazar üreterek de gazete yönetilmez.

Medya; ulusçuluk neden yetmiyorsa ulusalc? olmu?...  ?slam'?n ne eksi?i varsa, bunu be?enmeyip ?slamc? tak?lan... Milli olmay? be?enmeyip ?rkç?l?k yapan...  Liberalizm kesmedi?i için devlet muhalifi olmu? marjinallerin ve hangi cenahtan olursa olsun ayr?l?kç?lar?n dövü? arenas? de?ildir.
Reyting u?runa, veya art?k bilemiyorum, hangi sebeple olursa olsun Türkiye'ye bu kötülü?ü yapanlara, bu güne kadar soru sorulmam?? olmas? bizi ba?lamaz.

Her saat ba?? 'ful kadro kavga' program? koymay? biliyorsunuz da, bir tek 'uzla?ma' program? koymay? neden ba?aram?yorsunuz, diye sorar?z.
En hafif olas?l?kta, stüdyo ortam?nda üretilmi? kavgan?n, toplum üzerindeki etkilerini hesaba katmadan reyting dev?irmeye çal??anlar?n vebali vard?r.
'Ekran ortam?nda üretti?iniz' kavgalar; sokakta gerçe?e dönü?ürse, 'aman cahil halk i?te, galeyana gelmi?' deyip, s?yr?lamayabilirsiniz.

Bu yüzden, televizyon yönetimlerinin programlar?na kutupla?m?? radikalleri doldurup, sonra da 'ekranlarda konuk ettiklerimizin görü?lerinin bizimle ilgisi yoktur' deme lüksü yok art?k.

Gazetelerin yönetimleri de, üç be? marjinal, radikal okur kazanmak u?runa, kö?e verdi?i sosyopatlar? 'çok seslilik' gerekçesi ile aç?klayamaz.
Türkiye'nin içinden geçti?i süreç, daha sorumlu bir medya akl? gerektiriyor..

http://www.aksam.com.tr/

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri