forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

MEDYA PATRONLARI MEZARLI?I

Aktif .

cuneytozdemirCNEYT ZDEM?R: Cem Uzana gelen hapis cezas? ?unca Ankara gmbrts iinde gzden ka?yor. Oysa bir zamanlar y?k?lmaz denilen medya devine indirilmi? son ve a??r bir darbedir bu ceza.

?ayet Yarg?tay da onaylarsa Cem Uzana ya cezaevi yolu gzkecek ya da yurtd???nda y?llard?r kaak ya?ayan abisi ve babas? ile kavu?ma f?rsat?n? bulacak!
Cem Uzan vesilesi ile ?yle durup medya tarihinde geriye do?ru bakt???n?zda Medya Patronlu?unun ok da hay?rlara vesile bir i? olmad???n? daha iyi gryorsunuz.
Medyaya bula??p da ba??na i? gelmeyen batmayan i? adam? yok gibi...
Gelin ?yle yak?n dnem medyay? kaba hatlar? ile gzden geirelim.
Bir zamanlar Trk medyas?nda Kemal Il?cak efsanesi vard? hat?rlar m?s?n?z? Ne oldu Il?cak? Soyad? Nazl? han?ma yadigar kald? kendisi batt?.
Sabah gazetesinin ?a?al? gnlerini Gcek koyuna ba?l? headlines teknesini hala aran?zda hat?rlayan var m? ? Burnundan k?l ald?rmayan al??anlar? ile ayn? asansr bile kullanmaya tenezzl etmeyen kibirli medya patronu Din Bilginli gnleri unuttunuz mu?
Ne oldu peki Din Bilgin?
ok fena batt?. Batmakla kalmay?p bir de zerine hapis yatt?.
Yak?n dneme bakal?m. Medyaya girene kadar i?leri t?k?r t?k?r giden varl?kl? mteahit Korkmaz Yi?it tesadfe bak?n ki tam da medyaya hevesli bir giri? yap?yorken kimyas? bozuldu ve batt?.
Ya da durun biraz daha teye gidelim. ?ngilterede ya?ayan K?br?sl? prens Asil Nadirli Gne? gazetesi efsanesini hat?rl?yorsunuzdur. Gneri Civao?lunun ?u rpde?ambr? ile sabah haber toplant?lar?na kat?ld???, Avropadan dondurma getirtti?i iddia edilen, abart?lan gnlerin efendisini...
O da batt?.
Karacanlar efsanesi belki batmad? ama yok denecek kadar kld.
Hrriyetin efsanevi eski sahipleri Simaviler, batmad? ucundan ?kt?.
Gnayd?n gazetesinin sahiplerini Saruhanlar? hat?rlayan?n?z var m? onlar da batt?.
Ki?isel bir giri?im olarak ele alabilece?imiz Tuncay zkan?n medya patronlu?una ne diyebiliriz siz karar verin ?kt? m? batt? m??
Enver ren ne dersiniz? O da bir nevi batt?.
Turgay Ciner Sabah operasyonunda belki batmad? ama 1 milyar dolar? batt?.
Ve kimsenin bat?ramaz dedi?i Uzanlar.
Onlar da ok fena batt?lar.
Btn bu byk bat??lar Titanik gibi okyanusun ortas?nda de?il gzlerimizin nnde 'canl? yay?n' gerekle?ti. Ben sadece hat?rlayabildiklerimi alt alta s?ralad?m. Eminim sizin de akl?n?za ba?ka batan medya patronlar? geliyordur.
Byle bir ortamda bugn medya patronlar?n?n ba??na gelenleri de ekleyebiliriz.
Batan medya patronlar?n?n ortak zelli?i o?unun yaln?zca gazetelerini televizyonlar?n? kaybetmekle kalmay?p zgrlkleri dahil her?eylerini kaybetmi? olmalar?.
Bir di?er ortak zellik ise onlar? hkmetlerin de?il h?rslar?n?n bat?rm?? olmas?.
H?rslar? gzlerini ba?lam?? yanlar?ndaki gazetecileri bile birer bilano rakam?na indirgemi?ti.
Onlar batt?lar ama onlarla al??an gazetecilerin hemen hibiri BATMADI.
E?er bugn medya patronu olup da hala ayakta durabilen varsa bunda beraber al??t?klar? gazetecilere insan gzyle bakabilmelerinin, kibirlerini ve h?rslar?n? kontrol alt?na almalar?n?n ve Vefa'y? ?stanbul'da bir semt ad? olarak grmemelerinin kk de olsa bir pay? var diye d?nyorum.
Yak?n medya tarihimizdeki bat?? hikayelerinden herkesin ?kartaca?? ok ders var.
Hem gazetecilerin, hem patronlar?n.
Yeter ki grebilsinler!

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri