forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Gazi, Ankara ve Hacettepe üniversiteleri, Uluslararas? Birle?ik Ankara Üniversitesi ad?yla yeni bir üniversite kuruyor...

IUAU, "yar? sanal üniversite" ?eklinde e?itim faaliyetinde bulunacak.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, üç üniversiteye ait mekanlar, ö?retim üyeleri, laboratuvarlar, derslikler, klinikler haz?rlanacak organizasyonla ortak kullan?lacak.

IUAU'n?n "sanal birimlerinde", 3 üniversitenin ö?retim üyeleri, örgün e?itim verecek. Üniversitede uzaktan e?itim de aktif olarak kullan?lacak. Üniversitenin ö?rencilerinin yüzde 50'si yabanc? ö?rencilerden, yüzde 50'si Türkiye Cumhuriyeti vatanda?lar?ndan olu?acak.

E?itim dili ?ngilizce olacak üniversitede, yabanc? ö?renciler için Türkçe zorunlu ders olarak en az 2 y?l uzaktan e?itim yoluyla okutulacak. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, bu tip üniversite örne?inin Türkiye'de ilk olaca??n? belirterek, "Ö?renciler, sonuçta 3 üniversitenin rektörününde imzas?n?n ta??yan bir diploma alacak" dedi. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri