forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

digital-gazeteUluslararas? bir rapora göre, gazetecilik sektörü ABD ekonomisi için yeni bir umut ????? oldu.

Gazetelerin reklama dayal? ciro modeli yerine içerikten olu?an yeni ödeme sistemlerinden elde edece?i gelirle parlak günlerine dönece?i belirtiliyor.

Hürriyet Gazetesinde yer alan habere göre, ABD’li ara?t?rma ?irketi The Pew Research Center’in, 2013 y?l? için ‘Gazetecilik’te Mükemmellik Projesi’ ba?l???yla haz?rlad??? raporda, son bir kaç y?ld?r gazetecilikte ya?anan durgunlu?un yerini parlak günlere b?rakaca?? belirtildi. Küresel ekonomik krizin ilk etkilerinin görülmeye ba?lad??? 2007 y?l?ndan bu yana, gazetecilikte ya?anan duraklama döneminin sona erdi?i görü?üne yer verilen raporda, “Dijital ödeme sistemleri ve genel ekonomik iyile?me sayesinde gazetecilik, ABD ekonomisi için yeni bir ‘umut ?????’ oldu” de?erlendirmesi yap?ld?. 

Haberin tamam?n? okumak için t?klay?n...

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri