forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

KURTARIN BEN? BASIN KONSEY? BA?KANLI?INDAN!

Aktif .

oktayeksiBas?n Konseyi Ba?kan? Oktay Ek?i Yeni ?afak'ta yay?nlanan syle?isinde Zaman Gazetesi'nin Konsey'den ayr?lmas?n? de?erlendirdi. "Kurtar?n beni ba?kanl?ktan" diyen Ek?i'nin Hrriyet'le ilgili de ilgin an?lar?n? anlatm??.

MEHMET GNDEM'?N OKTAY EK??'YLE YAPTI?I SYLE??

Oktay Ek?i: zkk geldi?inde beni kontrol etmeye al??t?

Hrriyet'in ba?yazar? Oktay Ek?i; Ayn? pozisyonda be? yay?n ynetmeni ile al??t?m, hibiriyle sorunum olmad?. Nezih Bey biraz zor adamd?. Konular? birlikte belirlerdik, kompoze etme bana d?erdi. etin Eme'e konu sylemeden yaz?m? veriyordum, okuyup tamam derdi. Ertu?rul geldi?inde 'Oktay Bey, bugn ne yazacaks?n?z, konu?sak' dedi. Anlad?m ki, bu szn alt?nda kontrol talebi var diyor.

Ba?yazar ne kadar kendidir?

Oktay Ek?i:  zkk geldi?inde beni kontrol etmeye al??t?Rekortmen ba?yazar. De?i?mez, de?i?tirilemez, de?i?tirilmesi dahi teklif edilmez Bas?n Konseyi Ba?kan?. Y?llard?r ayn? konular?, ayn? tonda b?kmadan, usanmadan yazmak zamanla al??kanl??a dn?yor ve insan al??kanl?klar?ndan uzakla?mak istemiyor. Oktay Bey bu i?ten keyif al?yor. Hl heyecan duyuyor. Bizim nesil bu kadar sabit ve ba??ml? de?il. Farkl?l?k ar?yoruz, ya kendimizi ya da ?atlar? de?i?tirmeye kararl?y?z, ba?ka trls bizi huzursuz eder. Bu kadar dinginlikle ya?ayamay?z. Oktay Bey'in hali, d??ar?dan bak?l?nca bir devri kabul m, yoksa mcadele mi tam belli de?il. Galiba ikisi i ie Yaz?lar?ndaki sertlik yzyze sohbetinde yok. Bence o yeniden ba?lama imkan? bulsa ba?yazar de?il, yazar olurdu. Bu kadar ykmllk ve misyonu yklenmez, daha ok kendi olurdu. Fakat Hrriyet iin vazgeilmezler listesine girdi?ine gre vard?r bir bildi?i

1974'ten beri Hrriyet'in ba?yazar?s?n?z. ?ktidarlar de?i?ti ama siz de?i?mediniz

Ayn? gazetede bu kadar uzun sre ba?yazarl?k yapan ba?ka kimse yok.

Bu mevkii korumak zor de?il mi? Gazete ile zde? hale geldim, ciddi bir uyum sz konusu, btnle?tik. Uyum olmasa yrmez, burada benim meslek mrm 15 dakikada bitebilir.

Nuriye Akman'a 53 y?ld?r i?ten at?lma korkusu ya??yorum derken ciddi miydiniz? ok. Hl ayn? korkuyu her gn ya?ar?m. Sabah kalkt???mda i? bitmi? olabilir, byle bir muameleyi g?sleyemeyece?imi bildi?im iin i?imi o sonucu do?urmayacak kadar iyi yapmaya al???r?m.

Okurla, patronla, etkin evrelerle iyi geinmek Hay?r. ?nand???m? yazmak. Kendinize ve okuyucunuza inand???n?z? drste ifade etmek temel kurald?r.

Ba?yazars?n?z, kendi fikriniz ile gazetenin gr? aras?nda kald???n?z olmu-yor mu? Do?ru. Bir tarihte gazetenin gr? ile benim gr?m aras?nda farkl?l?k do?du. Medya sahiplerinin kamu ihalelerine girmesi s?n?rland?r?lmal? diye yazd?m. Hl ayn? gr?teyim. Ayd?n Bey arad?, okuyucu s?fat?yla ar?yorum, ba?ka bir konumumu d?nmeyin dedi size kat?lm?yorum, medya sahipleri neden ihalelere girmesin ki...

Okuyucu s?fat?yla arasa da patron. Rencide etmeden aktarabilmek iin okuyucu konumunda oldu?unu sylyor.

Siz ki?isel olarak geridesiniz, kurumun gr?leri de n planda m?? Birok mesele var ki, ba?ka stunda yazsam rahatl?kla ifade edebilirim, ba?yazar olunca ayr? ykmllk oluyor.

Niye biz diye yaz?yorsunuz? Kolektif kimli?i olan bir stun. Ben dersem ?ahsile?tirmi? olurum. Ben demeye te?ebbs ettim ama yrmedi.

?LK GNDEN BER? ONA ERTU?RUL DER?M

Yaz?n?z bas?lmadan nce yay?n ynetmeni ya da patronun haberi olur mu? Hay?r, yaz?y? ertesi gn okurlar. Ne yazd? acaba, yar?n ba??m?za bir i? getirmesin diye bakmazlar. Patronun, yay?n ynetmeninin kat?lmad??? yaz?lar da yazd?m. Ertu?rul'la zaman oluyor ok z?t d?ebiliyoruz.

Ertu?rul zkk, ele avuca gelmez biri. Srekli yenilik ar?yor. al??mak zor de?il mi, nas?l tahamml ediyorsunuz, o size nas?l katlan?yor? Byle bir sorunumuz yok. Ayn? pozisyonda be? yay?n ynetmeni ile al??t?m, hibiriyle sorunum olmad?. Nezih Bey biraz zor adamd?. Konular? birlikte belirlerdik, kompoze etme bana d?erdi. etin Eme'e konu sylemeden yaz?m? veriyordum, okuyup tamam derdi.

Ertu?rul zkk'e gelelim Greve geldi?inde; Oktay Bey, bugn ne yazacaks?n?z, konu?sak dedi. Anlad?m ki, bu szn alt?nda kontrol talebi var; Bak Ertu?rul ba?tan konu?al?m, benim konumumdaki insanlarla byle konu?ulmaz gibi geliyor bana. Ya devam et ya da bitir denir Hakl?s?n?z dedi. Konu bir daha konu?ulmad?. K?esinde; Oktay Bey bana yay?n ynetmenli?i konusunda ders verdi diye yazd?.

zkk size sormu?, Oktay Bey mi, Oktay A?abey mi diyeyim, siz de Say?n ba?yazar?m de demi?siniz Hay?r. ?lk gnden itibaren o bana Oktay Bey, ben de ona Ertu?rul derim. A?z?mdan hi Ertu?rul Bey ?kmad?.

BEN?M DE YEDE??M VARDIR

Yeni bir yazar buldu Ahmet Arsan. Ahmet Hakan, zkk, Ek?i'yi yedeklemi?ti, ?imdi de beni yedekledi dedi. Bab?ali'de byledir, patron ya da yay?n ynetmeninin kafas?nda her zaman yede?iniz vard?r.

Yede?iniz kim? Bilmiyorum, vard?r, yoksa eksik b?rakm??lar demektir. Ak?ll? bir i?veren herkesin yede?ini kenarda tutar.

Ba?yaz?lar?n?z eskisi kadar etki yap?yor mu, AK Parti iktidar? ve K?k'e Gl'n ?kmas?yla g kaybettiniz mi? ?imdi etkisi az diyorsan?z, bilemiyorum. Yaz? nce okuyucuda yank?lan?r, sonra i?verenin nne gelir, onlar de?erlendirir. Ben bu yo?urdu 30 senedir byle yiyorum, yar?n bakars?n?z ki i? bitmi?.

Yorgunluk var m?? Hay?r yok

Ayn? problemleri ayn? tonda yazmak b?kk?nl?k olu?turmuyor mu? ?ster ama benim iin o lks d?necek durum olmad?. Do?ruyu k?rk kere sylemeniz gerekiyorsa k?rk kere sylyorsunuz, bu kadar basit.

HRR?YET KURULU DZEN?N SES?D?R

Ayd?n Do?an, Hrriyet iin devletin gazetesi demi?ti. Devletin gazetesi nas?l olunur? Kastetti?i kurulu dzendir, yani sistemi ayakta tutan de?erler btn. 1923'te kurulmu? sistemi benimsiyoruz ve sesi olmay? grev say?yoruz demektir.

Ben de sistemin devam?ndan yanay?m, ama geli?mesini de istiyorum. Ayn? fikirdeyiz

Erdo?an iin, Sonu Menderes gibi olur" dediniz, bu darbeyle korkutmak alg?land?. Bunu Geli?me ile nas?l ba?da?t?r?yorsunuz? Ya?ad???m?z tarihten ders almaya mecbursunuz diyorum. Adnan Bey, ok zarif bir insand?, iyi bir hatipti, yetenekli bir siyasetiydi ama kendisine tevdi edilen devlet yetkisini farl? yorumlad?, bu destekle ben her ?eyi yapabilirim dedi.

Ayn? ele?tiriyi darbe muht?ra veren askerler iin de yap?yor musunuz? Elbette. ?? ucuzlad?, ?imdi asker emkirmek kolay hale geldi. 84'ten itibaren asker konusunda en a??r ele?tirileri ben yazd?m. evik Bir'e sorun onun defterlerine hain-i vatan diye grnenlerden biriyim. Bir, ikinci ba?kanken garnizonlar?n caddelere bakan yzlerine "Orduya sadakat ?erefimizdir" gibi ipe sapa gelmez yaz?lar yazd?rtt?. Bu zihniyeti elbette ele?tirdim. Karakol bask?nlar?nda len Mehmeti?in hesab?n? sordum, komutanlara, neden koruyamad?n?z dedim.

Karargah ele?tirileri nas?l kar??lad?, TSK'y? y?pratmak olarak m? grd? Hay?r. O tarihte gazetecileri tasnif ediyorlarm??, falanc? vatansever, filanc? vatan hainidir gibi bilgiler kula??m?za geliyordu. 14 Nisan'da Ba?bu? konu?tu ele?tirdim. Trkiyelilik baz?na oturtulmu? vatanda?l?k anlay??? yanl??t?r.

Askerin kafas? kar???k m?? Bilemiyorum. Grev alan? d???nda deme vermesi yanl??t?r.

Neden grev alan? d???na ?k?yor? ?kmak zorunda hissediyor. lkeyi ynetenler askeri mecbur etmemeyi ?renmeli. Bykan?t, 'Anayasa'dan kaynaklanan grevimiz var, onun iin byle yapt?k' dedi. Ba?bakan, 'hay?r senin byle bir grevin yok' demedi

VEK?L MAA?I ALIYORUM V?P'TEN GE?YORUM

27 May?s, 12 Mart, 28 ?ubat, 27 Nisan ne d?nyorsunuz? 27 May?s'ta yedek subayd?m. Olay?n gelmekte oldu?unu gryorduk. Darbe oldu?unda rahats?z oldum. Askerin ne yapaca??n? bilmiyoruz, Trke?'in bo?uk sesi. Ertesi gn Cemal Grsel'in geldi?i ilan edilince rahatlad?m.

Darbe sonras? Kurucu Meclis yeli?iniz var nc gazetesindeydim ve pek rahat de?ildim. Daha iyi bir gazetede olsam da o konjonktrde Kurucu Meclis yeli?ine talip olurdum.

Ne kazand?rd?? ok iyi bir deneyim kazand?rd?. ok nemli isimlerle tan??t?m, al??t?m. Bugne bakan yan?yla da milletvekili statsnden emekli maa?? al?yorum, V?P'i kullan?yorum

Kurulu dzen alg?n?z o zaman m? peki?ti? Etkili olmu?tur. 61 Anayasas?'n?n ruhunu yakalama f?rsat? verdi. O ruhu iime sindirdim, tam zgrlk ve tam demokrat. Kendimi hl 61 Anayasas?'na ba?l? hissederim. Btn gr?lerim 61 Anayasas?'n? benimsemi? adam?n gr?leri ve savunular?d?r.

Araya 12 Eyll girdi Darbe sabah? oh dedim, memnuniyetle kar??lad?m fakat 12 Eyll ynetimi bende hayal k?r?kl??? yaratt?. O gn anlad?m; en kt parlamenter rejim en iyi askeri ynetimden iyi. O s?rada stuna yazmad?m ama ok telaffuz ettim, bunu hep savunurum.

28 ?ubat'a geelim Erbakan elindeki gle her yanl??? yapt?. Askerin de elinde silah vard?.

?kisi de gcn yanl?? kulland?. Onu sylyorum. Yanl?? ba?ka yanl??? davet etti. 27 May?s'?n da, 28 ?ubat'?n da, 12 Eyll'n de yks bu.

ERGENEKON'A AKILLI OLAN ARKA IKMAZ

Ergenekon'a gelelim, gazeteniz uzun sre ilgi gstermedi. Yay?n ynetmeninin haber de?erlendirmesi iin bir ?ey demem, kendi psikolojimi aktarabilirim; 27 el bombas? bulundu, birini hat?ra diye ald?n, tekiler ne? Eski?ehir'de annesinin evinden bomba ?kt?. Yasa d??? yap?lanma izlenimi veren bir resim var. Akl? olan kimse ne buna arka ?kar ne de suland?r?r. Adalet gere?ini yapar. Fakat Ergenekon ?apkas? giydirildikten sonra ya?ananlar bundan ibaret de?il. Ba?ka irade var, 1923'in de?erlerini de?i?tirme kavgas? var.

Ergenekon neyi zer? E?er rejimin me?ru yap?s?na kar?? bir rgtlenme, su te?kil edecek bir eylem varsa bunun bedelini herkese ?retme a?s?ndan iyi bir ?eydir.

DUMANLI DA BEN DE HATA YAPTIK

Birebir ili?kilerde olduka naziksiniz. Neden Ekrem Dumanl?'ya Medya imam? dediniz, size yak??t? m?? Ben Ekrem'i severim, be?enirim.

Diyor ki, Oktay Bey'in yaz?lar?ndaki sertli?e bakmay?n, ili?kilerinde samimi ve babacand?r. Kavgada sylenmeyecek sz niye sylediniz? CHA muhabiri ve helikopter olay?n? biliyorsunuz. Zaman'dan bir muhabir arad?, 'Konsey olarak a?klama yapacak m?s?n?z?' dedi. 'Yaz?m? yaz?yorum, bitince ilgilenip size dneyim' dedim. O gn gitti, ertesi gn unuttum. Yine arad?lar, 'Unuttum zr dilerim genel sekreteri ar?yorum' dedim. Konu?tum. Ortada kabal?k vard? ama alt dzeyde bir rtbe oldu?u iin protesto yay?nlamaya de?er grmedim.

Kendiniz mi karar verdiniz, kurul toplanmad? m?? Hay?r, benim yetkimde. Ekrem, 24 Nisan'da, 'Konsey muhabirimize sahip ?kmad?' diye yazd?. Mail att?m, 'olay dengesiz, kabal?k var' dedim. Ses ?kmad?. 4 May?s'ta kpe?in nne atsan?z kudurtacak bir yaz? yazd?; -yesi oldu?u halde- byle meslek kurulu?u olur mu. ?ki senedir 'Gel kat?l, gelemiyorsan birisini grevlendir' diyorum.

Devam edelim 5 sayfal?k mektup yazd?m. Pazartesi k?eni medyaya ay?r?yorsun, konu nemliyse neden 15 gn konuyu i?lemedin, nemli gelmediyse neden ba??r?yorsun diye. Cevap hakk? olarak kullanmas?n? rica ettim. 3.5 sayfal?k zet gnderdim, kullanmad?. Hak ettin dedim medya imam? diye yazd?m.

Ele?tiriyi daha sluplu yapamaz m?yd?n?z? Cevap hakk?na yer verse, hatta aray?p, uzun olmu? k?sas?n? yazarsan kullan?r?m deseydi bu noktaya gelmezdi. Ke?ke ikimiz de daha dikkatli olsayd?k. Alt dzeyde rtbelinin kabal???, protestoya de?mez yerine, madem ki muhabire byle yapm?? ona hak etti?i tavr? gstermek laz?m diye d?nseydim -ki bu da mmkndr, ama o an byle tercih etmi?im- belki byle bir sre ya?amazd?k.

Konseyden ayr?ld?lar zgnm ke?ke ayr?lmasayd?.

?kinci Ba?kan Kenan Ak?n; 'Konsey kaybetmez, Zaman kaybeder' ?eklinde tuhaf bir a?klama yapt?. O Kenan'?n ifadesi, byle bir ifadeyi kabul etti?imi syleyemem

?nsan yzyze syleyemedi?i ?eylere yaz?da daha m? rahat yer verir? Dikkatli olmaya al???r?m. ?imden geldi?i gibi yazar?m ama ikinci kez okurken tra? ederim.Yine de arada kalan olabilir. Bazen kafam?zdaki ile kalemden ?kan birbiriyle rt?myor.

G.Kurmay, 'Bas?n Konseyi'nin akreditasyon kriterlerini benimsiyorum' dedi. Bu olay? f?rsat bilip hakimlik roln stlenseydiniz... Burada bizim irademizle bir yere var?lmaz, ok u?ra?t?k ama olmad?. G.Kurmay'la birka kez konu?tuk, akreditasyonu biz de kabul ediyoruz ama do?ru i?letilmeli. Hl u?ra??yoruz. Zaman'?n d??ar?da tutulmas? da yanl??.

ANDII DE??L?M

And? meselesinde Alaklar? tan?yal?m diye yazd?n?z. O yaz? zerinde bir leke gibi an?l?yor Eline kalem alan beni and??, a?a??l?k ilan etti Yaz? i?lerine haber geldi, ?emdin Sak?k yakalan?nca ilk ifadesinde baz? gazetecilerin Apo'ya yard?m ettiklerini sylemi?. Haber yaz? i?lerinde, man?et olacak. Ben masada o k?vama gelmi? bir haberin do?ru olup olmad???n? sorgulamam. Harika bir konu dedim, Apo'ya yard?m eden bu alaklar? tan?yal?m diye yazd?m. Haberde isim yoktu, haliyle yaz?da da yoktu. Birka gn sonra o ki?ilerin Barlas, andar ve Birand oldu?u sylenmeye ba?land?. ??lerine son verildi. Zaman geti duyduk ki Sak?k, 'Asla byle bir ?ey sylemedim, eklemi?ler' dedi. ok zldm, ertesi gn stunumda zr diledim, 'Aldat?lm???z' dedim. F?rsat? gelince k?emde ikinci defa zr diledim. zrleri hi kimse okumuyor.

Muhataplar?n?z Onlarla hibir s?k?nt?m yok. Cengiz bana nas?l bakarsa ben de ona yle bakar?m. Barlas'la dostuz, konu?uruz. Birand'la da yle, bu i?in laf?n? bile etmedik.

Kurtar?n beni Konsey Ba?kanl???'ndan

Bas?n Konseyi'nin de?i?mez, de?i?tirilemez, de?i?tirilmesi teklif dahi edilemez ba?kan? m?s?n?z? Ahmet Keke yle diyor. senede bir seim yap?yoruz. 2003'ten beri arkada?lara sylyorum; Bas?n Konseyi benimle ok zde?le?ti, kendimi kuruma yk hissediyorum ve kurumsalla?mas?na engel bir faktr haline geldim, oysa evlad?m kadar benim iin nemli bir kurum. Yksek kurula seilmeye talibim ama art?k ba?kanl?k ba?kas?nda olsun.

Niye olmuyor, ba?kanl??? b?rakmaya muktedir de?il misiniz? Yokum diyorum ama benden ba?kas?n? semiyorlar, ne yapay?m Toplant?dan ?k?yorum, g?yab?mda karar veriyorlar. Gidin ikna edin kurul yelerini beni b?raks?nlar, size Allah raz? olsun diyece?im.

Pekok gazete konseyden ayr?ld?, neden, niye tutamad?n?z? Medya dnyam?zda ego ?i?kinli?i birinci hastal?kt?r. Oturdu?u yere kimse ula?amaz. Oraya oturmas? da Tanr?'n?n ba???lad??? son ltfudur.

Ayn? ele?tiri sizin iin de geerlidir Tabii, tabii Medya dnyas?n?n byle bir gere?i. Herkesin ayr?lmak iin bir bahanesi vard?r Uzun uzun anlatabilirim

?imdilik o kadar detay?na girmeyelim Ba?bakan'dan Konsey ad?na randevu al?p patronunu gtrd, Oktay Ek?i i? takip ediyor dediler Bu asla mmkn de?il, o olay?n i yzn bas?ndan arkada?lar bilirler ama arp?t?l?yor. Bu olay?n ard?ndan Sabah, Ak?am, Yeni ?afak ayr?ld?lar

http://yenisafak.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri