forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

MUSTAFA BALBAY USA?N BOLT'U ERGENEKON ?DD?ANAMES?NE NASIL DAH?L ETT?!

Aktif .

mustafa_balbayMustafa Balbay, Tuncay zkan ve A. Serdar Saan iddianamede kendilerine atfedilen sulamalar? reddetti. Balbay, "Usain Bolt olsam bu kadar srede gnlk olu?turamam" dedi.

?kinci ''Ergenekon'' davas?n?n tutuklu san??? Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi san?k Mustafa Balbay, ''?ddianamede yer alan ve bana atfedilen gnlk ad?ndaki notlar bana ait de?ildir'' dedi.
''?ddianamede yer alan ve bana atfedilen gnlk ad?ndaki notlar bana ait de?ildir'' diyen Balbay, ''Yaz boyunca bu iddialar? ara?t?rd?m. ?lk grd?mde 'bu montaj olabilir' demi?tim. 10 y?ll?k notlar 2 dakika 33 saniyede olu?turulmu? grnyor. Ben eskiden atletizmle u?ra?t?m. Usain Bolt olsam bu kadar srede gnlk olu?turamam. Bunun kopya oldu?u a?kt?r. Bunun delil olup olamayaca??n? mahkemenize b?rak?yorum'' dedi.
Bilgisayar?na da el konuldu?unu, kendisine bir kopyas?n?n verilmedi?ini ifade eden Balbay, Savc? Nihat Ta?k?n'?n 19 Ocak tarihli yaz?s?na kar??n hala bilgisayar?n?n ya da imaj?n?n (kopyas?) teslim edilmedi?ini anlatt?.
?? yeri olan Cumhuriyet gazetesinin Ankara Brosu'nda el konulan bilgisayarlar?n da imaj?n?n verilmedi?ini belirten Balbay, ''?kart?ld???m mahkemede hakim Sedat Sami Ha??lo?lu, bana sorular yneltti. O sorulara ili?kin bilgisayar imajlar? 7 Temmuzda ?kart?lm??. CMK'ya gre imajlar olay mahallinde verilmeli. Bunlar delil de?eri ta??r m?? Bana atfedilen notlar zerinden ba?kalar? da suland??? iin bunlar?n delil de?eri ta??y?p ta??mad?klar?na ili?kin karar ?kart?lmas? ok nemli'' diye konu?tu.
ABD Bykelisi ile gizli kapakl? toplant? yapt???na ili?kin iddialar oldu?unu dile getiren Balbay, ''gizli kapakl?'' oldu?u iddia edilen toplant?n?n ABD Bykelisi ile gazeteciler Fikret Bila, Erdal Sa?lam ve Mustafa ncel'in de kat?ld??? resmi yemek oldu?unu kaydetti.
TUNCAY ZKAN'IN SAVUNMASI
Tutuklu san?k Tuncay zkan da iddianamede suunun delillerinin kendisine sylenmedi?ini, ancak 3 sat?rla tutuklulu?unun devam etti?ini syledi.
zkan, 1 y?ld?r tutuklu oldu?unu, 11 kere de tutuklulu?unun devam? ynnde karar verildi?ini ifade ederek, elde edilen delillerin CMK'ya uygun olup olmad???n?n mahkemece de?erlendirilmesini istedi.
''Emekli Oramiral zden rnek'in gnlklerinde ad?n?n geti?ini'' belirten zkan, ''rnek'i 2 kere ziyaret ettim. 'Televizyon kanal? kuraca??m OYAK'tan reklam verir misiniz?' dedim. 'Recep Tayyip Erdo?an bana sald?r?rsa beni korur musunuz?' diye sordum'' ?eklinde konu?tu.
Adil yarg?lanmak istedi?ini ifade eden zkan, mahkemenin kendi hakk?n? savunmas?n? istedi.
zkan, ''terr rgtnn delili olarak gsterilen telefon konu?mas?n? yapt??? M.A'n?n Metin Akp?nar'', ''rgte yeni eleman kazand?rmas?n?n delili olarak gsterilen konu?may? gerekle?tirdi?i S.B'nin de Sheyl Batum'' oldu?unu syledi.
Mahkeme heyetine ba?kanl?k yapan ye hakim Hasan Hseyin zese de zkan'a iddianamenin CMK'daki uygulamaya gre okundu?unu, mahkemenin herhangi bir kimsenin etkisi alt?nda kalmad???n? ve adil yarg?lama gerekle?tirdi?ini, iddianamenin ad? gibi savc?lar?n iddialar?ndan olu?tu?unu kaydetti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri