forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

almanya-polisGezi Park? olaylar? s?ras?nda Trkiye'de aktif rol oynayan BBC Trke servisi, polis ?iddetinin hakim oldu?u Almanya'da maymunu oynuyor. 

Gezi olaylar? s?ras?nda BBC Trke muhabiri Selin Girit'in "Duran adam de?il, durduran adam olal?m. Ekonomiyi durdural?m. Tketmeyin. Alt? ay tketmeyin. Dinleyecekler." tweet'i tart??maya neden olmu?tu. Bu twite Hkmet kanad?ndan gelen tepkilere ise BBC ise muhabirinin arkas?nda durmu?tu.

BBC'nin Almanya'daki polis ?iddetini grmezden gelmesi dikkatlerden kam?yor. 

Gezi olaylar? s?ras?nda srekli Trkiye'den haberler geen ve olaylar? tek tarafl? gren BBC Trke'nin Almanya'daki olaylara ilgisiz kalmas? dikkat ekiyor. 

'GRUPLAR POL?SLE ATI?MAYA G?R?YOR'

Hamburg'da ola?anst hal ilan edilmesine kar?? ve tm polis ?iddetine ra?men BBC Trke'nin haberlerinde protestocu gruplar?n polisle at??maya girdi?inden bahsediliyor.

'GSTER?C?LER?N ??DDET EYLEM?'

Ayr?ca "Rote Flora Kltr Merkezi" binas?n?n bo?alt?lmak istenmesi nedeniyle ba?layan gerginli?in gstericiler taraf?ndan ?iddet eylemine dn?trld?, Gezi olaylar?yla yak?ndan uzaktan hibir alakas?n?n olmad??? a?k a?k vurgulan?yor.

BBC Trke'nin, Trkiye'deki Gezi eylemlerinde gstericilerden yana tav?r tak?n?rken, Almanya'daki gsterilerde polisten yana tav?r tak?nmas? ikiyzll?n a?ka ortaya koyuyor. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri