forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Kayg?l?lar...

Aktif .

kaygililar-300Gezi Park? eylemlerine destek veren sanat camias?ndan 100 isim gazetelere tam sayfa 'KAYGILIYIZ' ilan? verdi.

Yazar, yönetmen, oyuncu, ?ark?c? ve müzisyenlerin de aralar?nda bulundu?u yakla??k 100 isim Gezi Park? olaylar?yla ile ilgili itidal ça?r?s? yapt?. Gazetelere verilen ilanda, ''Nefret dilinin sona ermesini istiyoruz'' denildi.

ALABORA DA L?STEDE... 

Ya?ar Kemal, Zülfü Livaneli, Orhan Pamuk, Nuri Bilge Ceylan, Faz?l Say, Halit Ergenç, S?rr? Süreyya Önder, Tar?k Akan, Can Dündar, Yavuz Bingöl gibi isimlerin de alt?na imza att??? ilanda Mehmet Ali Alabora'n?n babas? Mustafa Alabora'n?n da imzas? var. 

"KAYGILIYIZ"

Gazetelere tam sayfa yer alan 'KAYGILIYIZ' ilan?n?n tam metni ?u ?ekilde;

"Sanat, hayat?m?z? diri tutan, bizi ac?lar?m?zdan ar?nd?ran, soluk almam?z? sa?layan nefes borumuzdur. Bu ülkenin toplumsal de?erlerine, ac?lar?na her zaman yak?n durmu?, sorunlar?n? gözlemlemi?, bu çabalar? sayesinde toplumca ödüllendirilmi? veya bu u?urda ac?lar çekmi? sanatç?lar olarak diyoruz ki:

Ortada yine bir öfke ve nefret kokusu var. Sanat? ve sanatç?y? de?ersizle?tirme, hedef gösterme, itibars?zla?t?rma, suçlama, bask? alt?na alma giri?imleri olanca h?z?yla sürüp gidiyor. 'Ayaklar ba? oldu' sözünü sak?nmadan söyleyen dil, topluma nefret tohumlar? ekiyor. 'Siz ve biz' söylemi, toplumsal kutupla?may? keskinle?tiriyor. Biz a?a??da imzas? olanlar toplumda yeni ma?duriyetler ya?anmamas? için nefret dilinin sona ermesini, sanatç?lar?n ve sanat eserlerinin hedef gösterilmemesini ve toplum üzerindeki bask?lar?n kald?r?lmas?n? istiyoruz." 

kaygililar

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri