forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Halk TV, Atilla Serteli ???nlad?...

Aktif .

ET?KETLER:Atilla Sertel

atilla-sertelHalk TV ak?l ve mant?k kurallar?n? alt-üst edecek bir olaya imza att?. Sertel, kat?ld??? bir televizyon program?na önce ?stanbul'dan sonra ise ‘???nlan?p' ?zmir'den ba?land?. 

HALK TV NE YAPSA YER?D?R!

Gezi  Park? olaylar?nda gerek hükümet kanad?ndan gerekse ?stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu medyada ç?kan yalan-yanl?? haberlerden  dert yand?. Bunun son örne?i Gezi Park? olaylar? esnas?nda tahrik edici yay?nlar yapan Halk TV ekranlar?nda ya?and?. 

AT?LLA SERTEL 17:49'DA ?STANBUL'DA 

Gezi Park? olaylar?n? de?erlendirmek üzere Halk TV'ye telefonla canl? ba?lanan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Ba?kan? Atilla Sertel, 17:49'da ?i?li'deki Halaskargazi Caddesi'nde meydana gelen olaylar? aktard?. Halaskargazi caddesinde oldu?unu söyleyen Sertel, yo?un bir gaz at?ld???n? söylerken, tahrik edicibi bir dil kulland?. 

AT?LLA SERTEL 17:55'TE ?ZM?R'DE 

Ayn? Atilla Sertel bu kez, ?stanbul'daki bilgi aktar?m?ndan yakla??k 5 dakika sonra bu kez ?zmir'deymi? gibi tekrar telefonla Halk TV'nin canl? yay?n?na ba?land?. Sertel, program?n sunucusu Lale Ozan Arslan'a bu kez de ?zmir'de oldu?unu söyledi. Sertel'in bu sözleri söylerken saatler 17:55'i gösteriyordu. 

Telefon ba?lant?s?n?n sonunda sunucunun Sertele  Çok te?ekkür ediyorum deste?iniz için demesi dikkat çekiciydi. 

Haber7.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri