forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

hdd-belgeGenelkurmay?n, Ergenekon davas?n? yrten mahkemeye gnderdi?i hard disklerle ilgili haz?rlanan rapordaki bir belgede, Ayd?nl?k ba?ta olmak zere ulusalc? dergilerin maddi destekle gl bir konuma ta??nmas? isteniyor.

Zaman Gazetesi'nin haberine gre, 4 May?s 2007 tarihli belgede szkonusu yay?n organlar?na ok say?da abone yap?lmas?, ilan ve reklam verilmesi, ?karacaklar? kitap ve dergilerin al?nmas? talep ediliyor.

Ergenekon davas?n?n grld? ?stanbul 13. A??r Ceza Mahkemesine ?nternet And?c? kapsam?nda ula?an Genelkurmay hard diskleri zerinde naip hkim Hsn almukun iki buuk y?ld?r devam eden incelemesi tamamland?. 235 bin dosyay? inceleyen hkim, haz?rlad??? drt klasrlk raporu mahkemeye sundu. Bilgi destek faaliyetleri erevesinde 4 May?s 2007de haz?rlanan Etkinlik 4.5.doc isimli belgede baz? medya organlar?n?n desteklenmesi, ayl?k 5-7 bin TL gibi katk?larla daha gl konuma ta??nmas? isteniyor. Genelkurmay Bilgi Destek Dairesi Ba?kanl???n?n kara propaganda amac?na ynelik plan? do?rultusunda Do?u Perinekin kontrolndeki Ayd?nl?k Dergisinin desteklenmesinin uygun olaca??, bu grubun yay?nlad??? di?er dergi ve kitaplar?n sat?n al?nabilece?i dile getiriliyor. Yine marjinal yay?nlar?yla ne ?kan Ya?ar Hac?saliho?lu ynetimindeki Jeopolitik Dergisine zel say?lar yapt?r?labilece?i, bu yay?nlar?n e?itli kurumlara cretsiz gnderilebilece?i ifade ediliyor. Belgede ayr?ca, ... Tiraj? d?k, ancak etkileme gc yksek gazete ve dergiler, bedava abonelik, indirimli abonelik gibi  uygulamalarla desteklenebilir. ifadeleri yer al?yor.

Ergenekon davas?n? yrten ?stanbul 13. A??r Ceza Mahkemesi, Genelkurmay?n kara propaganda amal? kurdu?u internet sitelerini yneten bilgisayarlar?n hard disklerini 9 Temmuz 2010 tarihli ara karar?yla istemi?ti. Genelkurmay Ba?kanl??? da sz konusu hard diskleri mahkemeye gndermi?ti. Harddiskler zerinde yakla??k 2,5 y?ld?r devam eden incelemesini tamamlayan naip hkim Hsn almuk, 4 klasrlk raporunu mahkemeye sundu. 235 bin dosya incelenerek haz?rlanan rapor, toplam 1336 sayfadan olu?uyor.

Raporda en dikkat eken noktalardan biri Genelkurmay taraf?ndan  kara propaganda iin baz? medya organlar?n?n rtl olarak desteklemeyi planlamas?. Genelkurmay Bilgi Destek Dairesi Ba?kanl???nca bilgi destek faaliyetleri kapsam?nda 4 May?s 2007de haz?rlanan Etkinlik 4.5.doc isimli belgede, Medya, ?nternet ve Sivil Toplum rgtlerinin Bilgi Destek Faaliyetlerinde Daha Etkili Olarak Kullan?labilmesine ?li?kin ?nceleme ba?l??? alt?nda yrtlecek faaliyetlere yer verilmi?. Belgede, gnmzde internet ve medyan?n kitleleri ynlendirme, ikna etme, gerekleri suland?rma, saklama veya glendirme gibi i?lemler iin kullan?ld??? belirtiliyor. Bu erevede baz? medya organlar?n?n rtl bir biimde desteklenebilece?i ifade edilirken, yay?n organ?na sivil veya emekli gvenilir ki?iler taraf?ndan ok say?da abonelik yap?labilece?i, ilan ve reklamlar?n bu medya organlar?na verilebilece?i, ?karacaklar? kitap ve dergilerin de al?nabilece?i vurgulan?yor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri