forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Ahmet Ertürk

ahmet-erturkTMSF’nin eski patronu Ertürk, Meclis Darbe Komisyonu’nda 28 ?ubat sürecinde bankalar?n nas?l bo?alt?ld???n? anlatt?.

 

Star gazetesinin haberine göre, TBMM Darbe Komisyonu’nda konu?an Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu (TMSF) eski Ba?kan? ve Cumhurba?kan? Ba?dan??man? Ahmet Ertürk, 28 ?ubat’?n “Bir toplumsal- sosyal mühendislik oldu?u kadar finansal mühendislik projesi” de oldu?unu söyledi.

O süreçte 25 bankan?n batt???n? anlatan Ertürk, bunlardan 10 tanesinin sahibinin medya patronlar? oldu?unu söyledi.Ekonomik suikastler yap?ld?Postmodern darbenin sonuçlar?n?n toplum aç?s?ndan daha tahrip edici oldu?unu belirten Ertürk “Çünkü darbe yaratma süreci, en kritik kesimleri darbe destekçisi bir zihniyete soktu. Toplum psikolojisinin tüm dinamiklerini deforme etti. Korku ortam? yaratmak için a??r ajitasyon ve manüplasyonlar yap?ld?. Buna suikastlar ve ekonomik manüplasyonlar dahil. O dönemde baz? STK’lar, medya ve yarg? ibret verici roller üstlendi” dedi. 2 bankan?n maliyeti 23 milyar $

2003 y?l?na kadar devam eden süreçte 25 bankan?n batt???n?, bu bankalar?n 5’nin do?rudan tasfiye edildi?ini anlatan Ertürk “20 banka ise TMSF’ye devredildi. Batan 25 bankadan 10 tanesinin sahibi medya patronlar?yd?” dedi. “Etibank ve Sümerbank özelle?tirildi. Sonra batt?lar,on kat? maliyetle devlete geri döndüler” diyen Ertürk, Halk ve Ziraat Bankas?’n?n görev zararlar?n? kapatmak için 23 milyar dolar kamu kayna?? gitti?ini anlatt?.

Haberin devam? için: http://haber.stargazete.com/ 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri