forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

28 ?UBAT'TA TUTANAKLA HABER B?LE YAPMI?LAR!

Aktif .

sabah-28subatDarbe için medyay? kullanan BÇG'nin, 28 ?ubat döneminin Sabah Gazetesi yöneticilerinden birine imzal? tutanak kar??l??? haber yapt?rd??? ortaya ç?kt?.

 

Yeni ?afak'?n man?etten verdi?i habere göre, Genelkurmay'?n 28 ?ubat soru?turmas?n? yürüten savc?l??a gönderdi?i BÇG belgeleri aras?nda 'haber protokolü' de yer ald?.

Genelkurmay'a giden gazeteci isimlerinin yer ald??? ziyaretçi defterinin fotokopisi de savc?l??a gönderildi. Dönemin Genelkurmay 2. Ba?kan? Çevik Bir'in imzas?n? ta??yan 'Bat? Harekat Konsepti'nde ise darbe sürecinde yap?lmas? gerekenler ?öyle s?raland?: 'Dernekleri ve bilim adamlar?n? kullanmak, gazetecileri yönlendirmek, subay e?lerine ve ayd?nlara görev, psikolojik harekat kurslar?'

Haberin tamam?n? Yeni ?afak'?n internet sitesinden okuyabilirsiniz... 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri