forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

mehmet_ali_birand_300TBMM Komisyonu’nda 28 ?ubat’? anlatan Birand: And?ç üzerine Genelkurmay Ba?kan?’na faks çektim, Özkasnak’?n tepkisi bu oldu...

 

TBMM Darbeleri Ara?t?rma Komisyonu dün gazeteciler Mehmet Ali Birand, Alper Görmü?, Mehmet Barlas ve Canan Barlas’? dinledi. Alper Görmü?, Meclis’in darbe giri?imlerine art?k izin vermeyece?ini komisyon kurarak gösterdi?ini söyledi.

Taraf Gazetesi'nin man?etten verdi?i habere göre, Mehmet Ali Birand, 28 ?ubat sürecinde gazete man?etlerinin TSK’n?n emriyle at?l?p at?lmad??? sorusu üzerine, “Biz verilmeden al?nm?? bir görevi yerine getirdik. Darbecileri birlikte alk??lad?k. Aksini söyleyen gelsin. Ee napal?m bari namusumuzla, hata ettik diyelim” dedi.

“28 ?ubat yenilgi de?il”

28 ?ubat’? yenilgi olarak görmedi?ini belirten Görmü?, bunun nedenini ?öyle aç?klad?: “O dönem 28 ?ubat di?er darbelerden farkl?yd?. Üniforma ve silah kullan?lmadan sivil toplumu arkas?na alarak yap?lm??t?. Türkiye’de bir kesim irtica korkusuyla al?kla?t?r?ld?. O gelmesin de ordu darbe yaps?n alg?s? olu?tu. Bu alg?n?n halen yüzde 20 üzerinde etkisi oldu?unu dü?ünüyorum.

http://www.taraf.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri