forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

azizyildirim_haberturk?ike iddialar? nedeniyle tutuklanan Fenerbahe Kulb Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m'?n  e?gal foto?raf?n? yay?nlayan Habertrk gazetesine ceza geldi. 

Szkonusu habere Trkiye Gazeteciler Cemiyeti dl vermi?ti... 

Fenerbahe Kulb'nn internet sitesinden duyurdu?u haberde; ?stanbul 2.Asliye Ceza Mahkemesi 24.04.2012 tarihli karar?nda Habertrk'te yay?nlanan foto?raflar?n su te?kil etti?ine karar verdi ve haberde imzas? bulunan Engin Belli ile Nihat Uluda? hakk?nda 6'?ar ay hapis cezas?na hkmetti.

Sar?-lacivertliler resmi sitesinden konuya dair bir a?klama yay?nlad?. A?klaman?n tam metni ise ?yle:

"Ba?kan?m?z Say?n Aziz Y?ld?r?m'?n avukatlar?, kendisine ait e?gal foto?raf?n?n 07.07.2011 tarihli Haber Trk Gazetesi'nde yay?nlanmas?n?n ard?ndan, soru?turma evresindeki ki?ilerin sulu olarak damgalanmalar?na (alg?lanmalar?na) neden olacak grntlerin yay?nlanmas?n?n su oldu?unu belirterek, hukuki yollara ba?vurmu?tu.

Haber Trk Gazetesi Genel Yay?n Ynetmeni Say?n Fatih Altayl?, kamuoyunda byk tepki gren, gazetecili?in etik ve mesleki kurallar?na uygun olmayan bu yay?n? -TGC'nin bu foto?raf? ve haberi dllendirmesinin ard?ndan- 'gazetecilik' olarak savunmu?; dl de 'gazetecili?in' kan?t? olarak ne srm?tr.

Buna kar??n, ?stanbul 2.Asliye Ceza Mahkemesi 24.04.2012 tarihli karar?nda sz konusu yay?n?n tam da Ba?kan?m?z?n avukatlar?n?n i?aret etti?i gerekelerle, "su oldu?u" karar?na varm??t?r.

Bylelikle, bu eylemin 'gazetecilik' de?il, 'su' oldu?u, ba??ms?z Trk Yarg?s? taraf?ndan da karara ba?lanm??t?r.

Sz konusu habere imza atan Engin Belli ve Nihat Uluda? hakk?nda mahkeme alt??ar ay hapis cezas?na hkmetmi?tir.

Gelinen noktaya bakt???m?zda; verilen cezalar, ilgili yay?n?n 'gazetecilik' de?il, ki?ilik haklar?na sald?r? ve su oldu?unun 'a?k kan?t?d?r'."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri