forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

gazeteler_yelpazeGazetelerin bugünkü man?etlerinin tamam?nda AK Parti’nin dünkü seçimde ald??? yüzde 50’lik büyük zafer vard?...

Hürriyet: 
HESAP DE??L HELALLE?ME 

Erdo?an, gelenekselle?en balkon konu?mas?nda partililer “K?skananlar çatlas?n” slogan at?nca, “onlar? da kucaklayaca??z. Seçim döneminde k?rd?klar?m?z varsa haklar?n? helal etsinler” dedi.

Sabah: 
HAYD? USTA 
Türkiye ‘istikrar devam’ dedi. Ba?bakan Erdo?an ustal?k dönemi için istedi?i vizeyi her iki seçmenden birinin oyuyla ald? ve üçüncü kez iktidara geldi.

Milliyet: 
KEMAL BEY’?N KAPISINI ÇALACA?IM 
Erdo?an seçim zaferinden sonra ilk demecini Fikret Bila’ya verirken, yeni anyasa için çok kritik aç?klamalar yapt?. 

 

Haber Türk: 
TÜRK?YE ONU SEV?YOR 
Erdo?an, üçüncü seçimde oyunu 5 milyon art?rarak iktidar?n? sürdüren ilk lider oldu, “vurmaya de?il, sevmeye geldik” dedi.

Ak?am: 
TURUNCU DEVR?M 
Siyaset yasa??yla ba?lad??? iktidar yolculu?unda kesintisiz 9 y?l? geride b?rakan Tayyip Erdo?an’dan bir büyük zafer daha. 2002’de yüzde 34.28, 2007’de yüzde 46.58’le halktan tek ba??na iktidar vizesi alan AK Parti, dün yüzde 49.9’ ile Türkiye haritas?n? partisinin rengine dönü?türdü. Referandum ço?unlu?u olan 330’u ise k?l pay? kaybetti. 

 

Vatan: 

REKORLA ‘B? DAHA’ 

Erdo?an, menderes’in 45 y?ll?k rekorunu k?rd?. Türk siyaset tarihinde üst üste girdi?i üç genel seçimi de oylar?n? artt?rarak kazanan ilk lider oldu. 

 

Radikal: 

SANDI?IN USTASI 

Ba?bakan Tayyip Erdo?an’?n liderli?indeki AK Parti, dünkü genel seçimlerde oylar?n yüzde 50’sini alarak zaferle ç?kt?. AK Parti, cumhuriyet tarihinde oylar?n? artt?rarak üst üste genel seçim kazanan ilk parti lideri oldu. Erdo?an 17 y?lda 6. Seçiminden de zaferle ayr?ld?. 

Zaman: 

YÜZDE 50 OYLA ?ST?KRARA GÜÇLÜ DESTEK 

Millet, son sözü söyledi. AK Parti’ye üçüncü kez destek vererek, istikrar?n devam etmesini istedi. Seçmenlerin yar?s?n?n oyunu alan iktidar partisi, 2007’deki yüzde 47’lik rekorunu da k?rd?. En yak?n rakibi CHP’yi ikiye katlarken, girdi?i üç seçimde oylar?n? art?rarak tek ba??na iktidara gelen ilk parti oldu. ancak milletvekili say?lar?n?n de?i?mesi hükümetin meclis gücünü zay?flatt?. 

Star: 

ZAFER 

Ba?bakan Erdo?an art arda üçüncü genel seçimi oylar?n? art?rarak kazand?. Tarihi ba?ar?ya imza atan AK Parti muhalefet partilerinin tamam?ndan fazla oy alarak yeniden yek ba??na iktidara geldi. 

Posta 

‘VURMAYA DE??L, SEVMEYE GELD?K’ 

Ba?bakan Erdo?an balkon konu?mas?nda “Bize oy verenin de, vermeyenin de ya?am tarz?n? , inanç ve de?erlerini namus ve ?erefimiz olarak görece?iz” dedi. ‘vur vur inlesin’ diye ba??ran partililere “Biz vurmaya de?il sevmeye geldik” diye seslendi. 

Cumhuriyet 

ÜÇÜNCÜ AKP DÖNEM? 

AKP’nin oyu artt?, vekil say?s? dü?tü. CHP oyunu da vekilini de artt?rd?. BDP’li ba??ms?zlar hedefine ula?t?. MHP baraj? a?t?, kan kaybetti. 

Taraf: 

HALK ERGENEKON’U ?STEM?YOR 

Silivri’den Maclis’e tünel kaz?lmas?na kaz?ld? ama bu Ergenekoncu taktik ‘alt?ok’a yaramad?. Çanakkale, Antalya, Eski?ehir CHP hanesinden silindi. 

Birgün 

‘YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZN TEM?NATIDIR’ 

Erdo?an, alkon konu?mas?nda yine ‘kapsay?c?’ mesajlar verdi. Bask?c? ve otoriter bir iktidar sürecinden sonra Erdo?an’?n “Yapt?klar?m?z yapacaklar?m?z?n teminat?d?r” sözü dikkat çekti.

 

BÜTÜN GAZETELER?N B?R?NC? SAYFALARI ?Ç?N TIKLAYIN.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri