forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

agca_ersoyReha Muhtar, Vatan Gazetesi'ndeki yaz?s?nda Mehmet Ali Birand'? kastederek "O?lu ?çin Abdi ?pekçi'nin Katilinden ?mza ?stedi mi O Yazar?” ba?l??? alt?nda bir yaz? kaleme ald?. Muhtar'?n o yaz?s?nda aktard??? olay, Mehmet Ali A?ca taraf?ndan Ülke TV'de gazeteci Ersoy Dede'ye anlat?lm??t?.

??te A?ca'n?n Ersoy Dede'ye verdi?i mülakat?n o bölümüyle ilgili olarak Medyasavar sitesinde ç?kan haber:

B?RAND, O?LUNA ?MZA ?STED?

A?ca, ilk kez bir özel televizyon kanal?nda canl? yay?na kat?ld?. Ülke Tv.'de Ersoy Dede'nin sorular?n? yan?tlayan A?ca, çok önemli iddialar ortaya att?.

Papa'n?n cezaevinde yan?na geldi?ini, dünyan?n dört bir taraf?ndan gelen gazetecilerle görü?tü?ünü baz? gazetecilerle görü?meyi reddetti?ini söyledi. Türkiye'den gelen gazetecilerden Mehmet Ali Birand ve Güneri Civao?lu ile görü?tü?ünü Civao?lu'nun kendisine 'Allah Yard?mc?n Olsun' dedi?ini hat?rlatt?.

A?ca, Mehmet Ali Birand'?n çocu?u için kendisinden imza istedi?ini, cezaevi idaresinin ise att??? imzay? vermedi?ini söyledi.

A?ca, gazeteci Korcan Karar ile de sadece bir kez kar??la?t???n? kendisi ile görü?mek için çok u?ra?t???n?, cezaevinden ç?kt?ktan sonra en az 100 gazetecinin kendisiyle görü?mek istedi?ini söyledi.

Haberin Tamam? ?çin: http://www.medyasavar.com/haberler/9809-Birand-olu-iin-Acadan-imza-istemi.html

?lgili Haberimiz: http://dorduncukuvvetmedya.com/3370-reha-muhtar-dan-mehmet-ali-birand-a-agca-li-soru-oglu-icin-abdi-ipekci-nin-katilinden-imzali-fotograf-istedi-mi-o-yazar.html

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri