forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

BALYOZ DAVASI'NDA YARGILANAN 163 ?S?M HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Aktif .

balyozBalyoz Davas?'ndan tutuksuz olarak yarg?lanan 163 isim hakk?nda tutuklama karar? ç?kt?. Tutuklama karar? ç?kanlar aras?nda Emekli Oramiral Özden Örnek ve Emekli Orgeneral ?brahim F?rt?na da var.. Bir numaral? san?k Çetin Do?an hakk?nda ise yakalama karar? ç?kt?.196 tutuksuz san???n yarg?land??? Balyoz Darbe Plan? davas?nda ?stanbul 10. A??r Ceza Mahkemesi heyeti,13. duru?ma sonras?nda 133 san?k hakk?nda tutuklama karar?, 30 san?k hakk?nda ise yakalama karar? ç?kard?. 

Balyoz Davas?’nda savc?, 186 san?k için tutuklama talebinde bulundu. Davada yarg?lanan san?klar aras?nda eski Hava Kuvvetleri Komutan? emekli Orgeneral Halil ?brahim F?rt?na, eski Deniz Kuvvetleri Komutan? emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutan? emekli Orgeneral Çetin Do?an da bulunuyor.

Savc? sava? K?rba? tutuklama talebine, Gölcük Donanma Komutanl???’nda aramada ele geçirilen ve dosyaya dahil edilen 43 klasör, delil durumu ve CMK’n?n 100?üncü maddesini gerekçe olarak gösterdi. Mahkeme Ba?kan? Ömer Diken, taleplerin de?erlendirilmesi için duru?maya ara verdi. Ba?kan Diken ayr?ca, san?klara, mahkemenin yap?ld??? salonu terk etmemeleri konusunda uyar?da bulundu.

TUTUKLANAN 36 EMEKL? ASKER

1- E. Orgeneral ?brahim F?rt?na
2- E. Oramiral Özden Örnek,
3- E. Orgeneral ?ükrü Sar????k
4- E. Korgeneral M. Yavuz Yalç?n
5- E. Korgeneral Do?an Temel
6- E. Koramiral Lütfü Sancar
7- E. Koramiral A. Feyyaz Ö?ütçü
8- E. Tümgeneral Taner Balk??
9- E. Tümgeneral Behzat Balta
10- E. Tümgeneral Tuncay Çakan
11- E. Tümgeneral Hayri Güner
12- E. Tümamiral Ali Deniz Kutlu
13- E. Tümamiral M. Ayd?n Gürül
14- E. Tümamiral Özer karabulut
15- E. Tu?genaral. F. Oktay Memio?lu
16- E. Tu?general ?zzet Ocak
17- E. Tu?general Süha Tanyeri
18- E. Tu?general M. Kemal Tutkun
19- E. Tu?general Halil Kalkanl?
20- E. Tu?general M. Kaya Varol
21- E. Tu?amiral Engin Baykal
22- E. Tu?amiral Hasan Ho?git
23- E. Kurmay Albay Ümit Özcan
24- E. Albay Mustafa Çal??
25- E. Albay H. Basri Aslan
26- E. Albay Bülent Tunçay
27- E. Albay Erdal Akyazan
28- E. Albay Mümtaz Can
29- E. Albay A. ?hsan Çuhadaro?lu
30- E. Albay Fuat Pakdil
31- E. Albay Emin Küçükk?l?ç
32- E. Albay M. Fikri Kafrada?
33- E. Albay Yusuf Ziya Toker
34- E. Albay Kubilay Akta?
35- E. Albay Suat Ayt?n
36- E. Yüzba?? Mehmet Uluta?

TUTUKLANAN 98 MUVAZZAF ASKER

1- Korgeneral M. Korkut Özarslan
2- Korgeneral Engin Alan
3- Korgeneral Ayhan Ta?
4- Korgeneral Yurdaer Olcan
5- Koramiral Mehmet Otuzbiro?lu
6- Koramiral Kadir Sa?d?ç
7- Tümgeneral Bekir Memi?
8- Tümgeneral Gürbüz Kaya
9- Tümgeneral Nurettin I??k
10- Tümgeneral Ahmet Yavuz
11- Tümgeneral ?hsan Balabanl?
12- Tümgeneral Abdullah Dalay
13- Tümgeneral Halil Helvac?o?lu
14- Tümamiral R. Cem Gürdeniz
15- Tu?general H. Fehmi Canan
16- Tu?general Salim Erkal Bekta?
17- Tu?general Kas?m Erdem
18- Tu?general Gökhan Gökay
19- Tu?general Ömer Mimiro?lu
20- Tu?general Ali Ayd?n
21- Tu?amiral Ayhan Gedik
22- Tu?amiral Ahmet Türkmen
23- Tu?amiral Mehmet Fatih ?l?ar
24- Tu?amiral Cem Aziz Çakmak
25- Tu?amiral Mustafa Karasabun
26- Tu?amiral Levent Görgeç
27- Tu?a. Abdullah Gavremo?lu
28- Kurmay Albay Murat Özçelik
29- Albay Ali R?za Sözen
30- Albay ?lkay Nerat
31- Albay Veli Murat Tulga
32- Albay Ahmet Küçük?ahin
33- Albay Recai Elmaz
34- Albay Ahmet Topda??
35- Albay Memi? Yüksel Yalç?n
36- Albay Yüksel Gürcan
37- Albay Recep Y?ld?z
38- Albay Mehmet Yoleri
39- Albay Nam?k Koç
40- Albay ?krami Özturan
41- Albay Burhan Gö?ce
42- Albay Zafer Karata?
43- Albay ?smet K??la
44- Albay Taylan Çak?r
45- Albay Muharrem Nuri Alacal?
46- Albay Ali Semih Çetin
47- Albay Nihat Özkan
48- Albay Levent Erkek
49- Albay Ali Türk?en
50- Albay Tayfun Duman
51- Albay Dora Sungunay
52- Albay Hasan Gülkaya
53- Albay Faruk Do?an
54- Albay Mücahit Erakyol
55- Albay Ergün Balaban
56- Albay Cengiz Köylü
57- Albay Cemal Temizöz
58- Albay Hakan Sarg?n
59- Albay Hüseyin Özçoban
60- Albay Mustafa Koç
61- Yarbay Mehmet Ferhat Çolpan
62- Yarbay Levent Çehreli
63- Yarbay Ertu?rul Uçar
64- Yarbay Ercan ?rençin
65- Yarbay Yusuf Kelleli
66- Binba?? Gökhan Çilo?lu
67- Binba?? Ahmet Yanaral
68- Binba?? Fatih Altun
69- Binba?? Erdal Hamzao?ullar?
70- Yüzba?? Hüseyin Polatsoy
71- Yüzba?? Hüseyin Topuz
72- Üste?men Ahmet ?entürk
73- Do?an Fatih Küçük
74- Dursun Tolga Kaplama
75- Hasan Hakan Dereli
76- Fatih Musa Ç?nar
77- Aytekin Candemir
78- S?rr? Y?lmaz
79- Barbaros Kasar
80- Soydan Görgülü
81- ?afak Duruer
82- Utku Arslan
83- Fatih Uluç Ye?in
84- Hakan ?smail Çelikcan
85- Ahmet Necdet Doluel
86- Cemalettin Bozda?
87- K?vanç K?rmac?
88- Kahraman Dikmen
89- Ahmet Tuncer
90- Hakan ?smail Çelikcan
91- Ya?ar Barbaros Büyüksa?nak
92- Cemal Candan
93- Taner Gül
94- Mehmet Kemal Gönülda?
95- Orkun Gökalp
96- Bora Serdar
97- Behçet Alper Güney
98- Kemal Dinçer

HAKLARINDA YAKALAMA ÇIKAN 29 ASKER

Mahkeme heyeti 4 emekli general, bir emekli albay ve 24 muvazzaf asker hakk?nda yakalama karar? ç?kard?. Muvazzaflar aras?nda 2 general, 6 albay, 4 yarbay, 3 binba??, 1 üste?men, 8 astsubay bulunuyor.

Emekli askerler

E. Org. Çetin Do?an, E. Org. Ergin Saygun, E. Tümg. Nuri Ali Karababa, E. Tümg. Recep R?fk? Durusoy, E. Alb. Hamdi Poyraz.

Muvazzaf askerler

Korg. Nejat Bek, Tu?g. Hakan Akkoç, Alb. Mustafa Önsel, Alb. Nihat Alt?nbulak, Alb. Hanifi Y?ld?r?m, Alb. Hasan Nurgören, Alb. ?brahim Koray Özyurt, Alb. Soner Polat, Yarb. Yunus Nadi Erkut, Yarb. Meftun H?raca, Yarb. Mehmet Ferhat Çolpan, Yarb. Bahtiyar Ersay, Binb. Refik Hakan Tufan, Binb. Mustafa Yuvanç, Binb. Gökhan Murat Üstünda?, Üst?. Erdinç Atik, Asb. Harun Özdemir, Asb. Mehmet Alpar ?engezer, Asb. Murat Ataç, Asb. Nedim Ulusan, Asb. Ali Demir, Asb. Halil Y?ld?z, Asb. Erhan Kuraner ve Asb. Abdurrahman Ba?bu?.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri