forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

HEM ROZET TAKTI, HEM DE "BASIN KONSEY? BA?KANLI?INA DEVAM" DED?...

Aktif .

oktayeksi_chpHürriyet Gazetesi'nin eski ba?yazar? ve Bas?n Konseyi Ba?kan? Oktay Ek?i, CHP’nin TBMM grup toplant?s?nda partiye kat?ld?. Ek?i, törende, “CHP üyeli?i, tüm y?llar boyu ta??d???m inançlar?m?n, gazeteci olarak okuyucuma verdi?im hizmetlerin en özlü ve somut ifadesidir." dedi.

 

Parti rozetini, Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu’nun, yakas?na takt??? Ek?i ?unlar? söyledi:

“CHP üyeli?i, tüm y?llar boyu ta??d???m inançlar?m?n, gazeteci olarak okuyucuma verdi?im hizmetlerin en özlü ve somut ifadesidir. CHP üyeli?i, benim gözümde, bu ülkenin bir vatanda??n?n ta??yabilece?i en büyük ?eref payelerinden biridir. Bu dakikadan itibaren, milletine çok büyük hizmetler veren bu büyük partiye kat?l?yorum. CHP'li olmak Türkiye Cumhuriyeti’nin ebediyen ya?amas? idealine kendini adamak, ’ba??ms?zl?k benim karakterimdir’ diyebilmek, ça?da? uygarl?kla bütünle?mek, demokrasiye, hukuka ba?l? olmak, her türlü yolsuzlu?a kar?? mücadele etmeye söz vermek. CHP’li olmak, bu de?erleri ya?ama geçirecek olan CHP’yi iktidara getirmek için var gücüyle çal??mak demektir. Bu sözü vererek aran?za kat?ld?m."

BA?KANLI?A DEVAM...

Oktay Ek?i, grubun ard?ndan gazetecilerin sorusu üzerine, siyasi kimli?i gerektirdi?i anda Bas?n Konseyi Ba?kanl???ndan istifa edece?ini belirerek, "?u anda gerektirmiyor" dedi.

"ANALARINI DA SATARLAR" D?YE YAZDI...

Oktay Ek?i, ?kizdere Vadisi’nin sit alan? ilan edilmesinin ard?ndan kurulun yetkisinin al?narak Çevre Bakanl???’na verilmesiyle ilgili Hürriyet gazetesinde yazd??? yaz?y? “Bunlar analar?n? da satarlar" diyerek bitirmi?ti.

Bu yaz?, Ek?i’nin Hürriyet gazetesindeki ba?yazarl?k görevinden ayr?lmas?na neden olmu?tu.

Oktay Ek?i, halen Bas?n Konseyi Ba?kanl??? görevini yürütüyor.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri