forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ertugrul_ozkok_gulten_kayaAhmet Kaya'n?n e?i Gülten Kaya, Habertürk TV'de kat?ld??? "Söz Sende" program?nda Ertu?rul Özkök hakk?nda; "Türkiye’ye kötülük etmekten ruhu bozulmu?" yorumunda bulundu.Gülten Kaya, Ahmet Kaya'n?n hayat?n?n anlat?ld??? "Uçurtmam Tellere Tak?ld?” adl? belgeselle ilgili, Habertürk'te Balçiçek ilter’le Söz Sende program?nda hem belgeseli anlatt? hem de Ertu?rul Özkök'ün geçti?imiz hafta ayn? programda Hürriyet'in ba??ndayken att???, "?erefsiz" man?etiyle ilgili sözlerine de?indi.

Özkök geçen hafta, “O Ahmet Kaya’n?n çok sevdi?i bir kelimeydi. Bugün olsa o man?eti atmazd?m” demi?ti.

Gülten Kaya Özkök'ün Ahmet Kaya ile ilgili sözlerine cevaben ?unlar? söyledi:  “Acaba Ertu?rul Özkök bunlar? söyledikten sonra kendisini izledi mi? Merak ediyorum. Bir tutarl?l?k aramaya çal???yorum, argümana bakar m?s?n?z? ?ki ?eyi birbirine kar??t?r?yor. O dönemde Hürriyet iki ayr? man?et atm??t?, ,   biri 'Ay?p ettin gözüm” di?eri de “Vay ?erefsiz”. '?erefsiz onun çok sevdi?i kelimeydi' diyor. ?imdi Ahmet Kaya’n?n çok yak?n?nda bulunmu? olmak gerekiyor ki, Ahmet Kaya’n?n ne dedi?ini bilebilsin...

Onun kastetti?i 'Ay?p ettin gözüm' man?eti. Çünkü gözüm çok tipik kelimesiydi Ahmet’in, , muhtemelen onu kastediyor. Onu bilemez çünkü.. Ayr?ca bilse bile, bir, en büyük gazetenin genel yay?n yönetmeninin sorumlu tavr? bunu böyle aç?klamak m?d?r?"


TÜRK?YE’YE KÖTÜLÜK ETMEKTEN RUHU BOZULMU?..

hurriyet_vay_serefsizGülten Kaya, Ertu?rul Özkök’ün yay?n yönetmenli?i döneminde “?erefsiz” man?eti için “?imdi bütün bunlar ortadayken at?lan bu vahim  ba?l???, pespaye ba?l??a tan?m bulam?yorum. Hala ?öyle savunuyor olmak hakikaten feci. ??te bunun ad? nefret suçu uygar dünyada” diye konu?tu.

Gülten Kaya, Ertu?rul Özkök’ün “Ahmet Kaya o man?etten 8 y?l sonra öldü” sözleriyle ilgili ise ?u yorumda bulundu.

“Bence Türkiye’ye kötülük etmekten ruhu bozulmu? ya da hesap bilmiyor. Hürriyet o man?eti 1999’da att?. 2000 y?l?nda da Ahmet’i kaybettik. 2000’den 1999 ç?k?nca 8 y?l kal?yorsa geriye bu matemati?i Ali Nesin’e sormak laz?m. Ama bu bir dil sürçmesi de?il bilinçalt?. O man?et hayat?m?z? karartan man?ettir” 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri