forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ismail_amasyali
27 Nisan 2007'de yay?nlanan e-muht?rayla ilgili nemli bir iddia ortaya at?ld?. Eski milletvekili ?smail Amasyal? e-muht?ra'yla ilgili bir toplant? yap?ld???n? toplant?da bir haber kanal?n?n ynetim kurulu ba?kan? ve byk bir medya grubunun ynetim kurulu yelerinin bulundu?unu syledi.

Zaman Gazetesi'nin haberine gre, Amasyal?, bir otelin teras kat?n-da 2006 y?l? Kas?m'?nda verilen yemekte Marmara Grubu Vakf? Ba?kan? Akkan Suver, emekli Org. Necdet Timur, Sleyman Demirel ve doktoru Aylin Cesur, eski bakan ve eski mason Trkiye Me?rik-i Azam? ?ahap Kocatopu, bir haber kanal?n?n ynetim kurulu ba?kan? ve byk bir medya grubunun ynetim kurulu yelerinin bulundu?unu syledi.

Demirel'in 28 ?ubat?larla zaman zaman beraber oldu?unu belirten Amasyal?, bu konuda ?ahit oldu?u hadiseleri a?klamak istedi?ini kaydetti. Ard?ndan nceki gn yaz?l? a?klamas?nda dile getirdi?i toplant?y? anlatt?. Bilgilendirmeyi emekli Orgeneral Necdet Timur'un yapt???n? belirten Amasyal?, ?yle devam etti: "Necdet Timur, hkmete ynelik bir muht?ra verilece?ini, bu muht?ra ncesinde bir nab?z yoklanaca??n? ancak bu muht?ran?n bir risk ierdi?i, meydana gelebilecekler Say?n Demirel'e aktar?ld?. Say?n Cumhurba?kan?'na da bunun sonunda bir grev tevdi edilece?i ifade edildi. Bu ya cumhurba?kanl??? grevi olacakt? ya da kurucu meclis ba?kanl??? olacakt?. Duyduklar?m?n sorumlulu?u ile hemen Ankara'ya giderek durumu Ba?bakan Erdo?an'a iletmesi iin Sanayi ve Ticaret Bakan? Ali Co?kun'a bildirdim."

Amasyal?, sz konusu yemekten k?sa sre nce de 28 ?ubat?larla bir ba?ka toplant?da bulu?tu?unu ne srd. Amasyal?, "Say?n Demirel, ortopedi kongresi iin Cemal Re?it Rey'e geldi. Demirel'in ortopedi ile ne alakas? olabilir? Ama ?reniyorum ki; oradaki bir odada yemek tertip edilmi?. Orada eski genelkurmay ba?kanlar? Karaday?, K?vr?ko?lu ile evik Bir, Atilla Ate?, Necdet Timur var. 28 ?ubat? komutanlar oradayd?." dedi.

DYP'li eski vekil, toplant?lardan haberdar olan Erdo?an'?n konuyu dnemin Genelkurmay Ba?kan? Hilmi zkk'e sordu?unu bildirdi. Amasyal?'n?n Akkan Suver'den aktard???na gre Erdo?an, zkk'e "28 ?ubat?lar faaliyetlerini devam ettiriyor." demi?. zkk de, "Bunlar emekli, ben ne yapabilirim ki?" kar??l???n? vermi?. Amasyal?, Erdo?an'?n makam?na a??rd??? Suver'i de "Siz ne yap?yorsunuz?" diye f?ralad???n? vurgulad?.

DYP'li eski vekil, muht?ran?n meydana getirece?i muhtemel sonular?n de?erlendirildi?i toplant?yla ilgili CHP lideri Deniz Baykal'a da bilgi verdi?ini syledi. Amasyal?, "Anlatt?klar?m? dinleyince deh?et iinde kald?. 'Trkiye bunlardan ok s?k?nt? ekmi?tir.' dedi." ifadelerini kulland?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri