forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Bülent Ersoy

bulent-ersoyStar TV ekranlar?nda yay?nlanan Popstar 2013 isimli programa, Bülent Ersoy'un Gezi Park? olaylar? ile ilgili aç?klamalar? damgas?n? vurdu.


Bülent Ersoy geçti?imiz günlerde kürk konusunda ald??? ele?tirileri gündeme getirerek, Gezi Park?'na gitmesinin inand?r?c? olmayaca??n? söyledi.

Ersoy, "Yap? itibari ile Say?n Ba?bakan gergin bir yap?ya sahip. Belki kendisi 'tamam çocuklar' diyemedi ama aç?klamalar? bu do?rultudayd?. Ressam diktatör bana 8 sene yasak koydu tabii rahats?z oldum. Merhum Adnan Menderes idam edildi üzülmedik mi? Utanmad?k m?? Bir ?eylerden rahats?z olabilirsiniz. Size bir ?eyler ters gelebilir. Bunu yak?p y?karak de?il sand?kla yap?n" dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri