forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

BEYAZ TV'DE DER?N KAVGA

Aktif .

derin_futbolBeyaz Tv ekranlar?nda yay?nlanan Derin Futbol program?na konuk olan Fenerbahçe Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m'?n eski avukat? Faik I??k Ahmet Çakar'a canl? yay?nda a??r hakaretler etti...

 

Ahmet Çakar'a a??r sözlerle yüklenen Faik I??k, Ahmet Çakar'?n "Truva At?" benzetmesine "Truva ?ti" benzetmesi ile kar??l?k verdi. Ahmet Çakar ve Faik I??k'?n canl? yay?n kavgas? ise hiç ku?kusuz geceye damgas?n? vurdu.

TRUVA ATI BENZETMES?

Faik I??k'?n Fenerbahçe Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m'?n avukatl???n? b?rakt???n? aç?klamas? üzerine, Ahmet Çakar, Faik I??k'?n avukatl??? kendisinin b?rakmad???n?, Faik I??k'?n avukatl?ktan azledildi?ini söyledi. Ahmet Çakar'?n bildiklerinden habersiz olan Faik I??k, iddias?n? yenileyince Ahmet Çakar oldukça sinirlendi. Faik I??k'a "Aziz Y?ld?r?m yeniden avukatl??a dönmenizi istese kabul eder misiniz? " sorusuna "Hay?r " yan?t? veren Faik I??k'a Ahmet Çakar daha öncede yapt??? "Truva at?" benzetmesini yineledi.

MAR? GER?L?M?

Ahmet Çakar'?n "Truva At?" k?zan Faik I??k, Ahmet Çakar'a hakaretvari sözlerle yüklendi. Canl? yay?nda Ahmet Çakar'a a?za al?nmayacak sözler sarf eden Aziz Y?ld?r?m'?n eski avukat? Faik I??k, canl? yay?nda kendi bestelettirdi?i Fenerbahçe Mar??n? çald?rmak isteyince Ahmet Çakar, o sözler nedeniyle özür dilemedi?i müddetçe bestenin çal?nmas?na izin vermeyece?ini söyledi.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri