forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

taha_kivanc_starFehmi Koru her zaman oldu?u gibi Taha K?vanç'? da beraberinde Star Gazetesi'ne götürdü. Ancak Taha K?vanç biraz ya?lanm?? gibiydi... 

Yeni ?afak'tan Zaman'a geçti?inde biraz gençle?mi? olarak kar??m?za ç?kan Taha K?vanç, Star'da biraz ya?lanm?? oldu?u görülüyor... 

Yeri gelmi?ken Taha K?vanç'la ilgili bir bilgi verelim.

Fehmi Koru Taha K?vanç ad?yla ilk yaz?s?n? 25 y?l önce Zaman Gazetesi'nde yazm??t?... 

 

YEN? ?AFAK'TAK? TAHA KIVANÇ 

taha_kivanc

 

ZAMAN'DAK? TAHA KIVANÇ 

taha_kivanc_yeni

 

STAR'DAK? TAHA KIVANÇ 

taha_kivanc_star
 


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri