forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:As?m Y?ld?r?m

asim_yildirimSamanyolu Haber TV'de gece haberlerini sunan As?m Y?ld?r?m, Twitter'da payla?t??? foto?raf yüzünden program?ndan oldu... 

 


Y?ld?r?m, oyunu kullanmaya elinde bidon, üstünde atletle giderek, oyunu göbe?ini ka??yarak kulland?.

Kanal yönetimi bu hareketi nedeniyle yapt??? program? elinden ald?.

TW?TTER'DA YAZDIasim_yildirim

As?m Y?ld?r?m Twitter hesab?nda ?unlar? yazd?... 

Hayat?n?zda dönüm noktalar? vard?r. O e?ik,geçildi?i an,hayat?n?zda ba?kala??m olur...T?pk? dün oy kullan?rken çektirdi?im fotograf gibi... 

Tv yönetimi bu fotografla birlikte SON DURUM'daki görevime son verdi. Bundan sonra kurum bünyesinde ne yapaca??ma yine yontim karar verecek.

Her i?te bir hay?r vard?r... Yapt?g?m o protestodan dolay? asla pi?manl?k duymad?m. Milletin bir ferdi olarak sadece tepkimi gösterdim 

Ben halen bir STV çal??an?y?m. Sadece SON DURUM'dan al?nd?m. SON DURUM'u bana verirlerken de sormam??lard?.

 

 


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri