forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

HERKES?N KONU?TU?U REKLAM F?LM?N?N SIRRI!

Aktif .

akparti_reklamxAK Parti'nin Türkiye'nin birlik ve beraberli?ine vurgu yapan 'Ayn?' adl? reklam filmi büyük be?eni toplad?. Reklam firmas? Türkiye'nin konu?tu?u klibin s?rr?n? anlatt?.

 


Arter Reklam Ajans? Yönetim Kurulu Ba?kan? Erol Olçak, klibin büyük ilgi görmesinin nedenini "do?al" olmas?na ba?lad?.

Klibin tad? do?all?kta diyen Erol Olçak ?unlar? söyledi: "?nsanlar?m?z evde, sokakta, hayat?n içindeki tarzlar?yla parçay? seslendirdi. Bu do?al hallerini filme aktard?r. Her bölgeden insan?m?z yer al?yor. Onlar da bu klipte oynamaktan keyif ald?' dedi.

50 K??? OYNADI

Parçan?n söz yazar? Özhan Eren. Seslendirenler çok ünlü olmayan iki arkada?. Klipte 50 ki?i oynuyor. Yar?s? gönüllü yar?s? reklam ajanslar?ndan. Do?all???n s?rr? aralar?nda ev kad?nlar? ve ö?rencilerin de bulundu?u amatör oyuncular?n olmas?. Çekimler 4 gün sürdü. Çok e?lenceliydi.

BA?BAKAN ÇOK BE?END?

Kendisine fikri payla?t?ktan sonra klip biter bitmez Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'a izlettirdik. Çok be?endi. Hemen sonra zaten yay?na soktuk. Herkes çok be?enmi?. Bu klip son reklam filmimiz de?il. Bugün Ba?bakan?m?z?n oynad??? 2023 vizyonun anlatt??? reklam filmi yay?nlanacak. Seçime bu reklamla gidece?iz.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri