forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

 yilmaz_ozdil_ahmet_turkIrkç?l??a ve Milliyetçili?e DurDe! Giri?imi, Türkiye'de 2010 y?l?n?n ?rkç?s?n? seçti... Ahmet Türk'e yap?lan yumruklu sald?r?yla ilgili yaz?s? nedeniyle ?rkç?l?kla suçlanan Hürriyet gazetesi yazar? Y?lmaz Özdil 2010 y?l?n?n Irkç?s? seçildi...

2010 y?l? boyunca her ay Türkiye’den “Ay?n Irkç?s?”n? seçen giri?im, bu y?l ilk defa “Y?l?n Irkç?s?”n? seçmek üzere bir oylama yapt?. 2010 y?l?nda Ay?n Irkç?s? seçilen 10 aday aras?nda yap?lan oylamada kullan?lan toplam 2716 oy sonucu, Y?lmaz Özdil oylar?n %19‘unu alarak  ”2010 Y?l?n Irkç?s? Ödülü”nü kazand?.

Özdil'e, Ahmet Türk'e Samsun'da yap?lan sald?r? sonras? kaleme ald??? yaz? nedeniyle ?rkç? suçlamalar? yap?lm??t?...

 

http://www.durde.org/wp-content/uploads/2011/01/yilin-irkcisi-durde1.jpg

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri