forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

 Deneyimli haber sunucusu Rana Elik, mesleki bilgi ve deneyimini bir kitapta toplad?. Kitab?nda, Türkçe alfabenin yetersizli?ini ve Türkçenin yaz?ld??? gibi okunan bir dil olmad???n? anlatt?.

Alfabenin düzeltilmesine kar?? ç?kan çevreler taraf?ndan tepki toplayacak bu kitap, yeni nesillerin daha do?ru ve ya?ayan Türkçeyi do?ru okuma ve yazman?n, bu alfabeyle mümkün olmad???n? anlat?yor.

"Bir dil, özellikle fonetik (ses bilimi) ile ö?retildi?inde daha do?ru ve güzel konu?ulur. Söylenenlerin aksine, Türkçe yaz?ld??? gibi okunmaz!" diyor spiker Rana Elik. Kitab?n içinde alfabemize ait yeni düzenlemeler de yapan deneyimli spiker, Türk Dil Kurumunu göreve ça??r?yor. Türkçe derslerinin okulda sadece dilbilgisi olarak verildi?ini ama diksiyon derslerinin verilmedi?ini bunun da yanl?? konu?an nesillere sebep oldu?unu söylüyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri