forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

aydin_dogan Do?an Yay?n Holding'in Maliye taraf?ndan kesilen 3 milyar 755 milyon liral?k cezayla ilgili uzla?ma iin Gelir ?daresi Ba?kanl???na ba?vurdu?u belirtildi.

Gelir ?daresi Ba?kan?l??'ndan bir yetkili, Reuters'a Do?an Yay?n Holding'in vergi borcundan dolay? uzla?ma iin kuruma ba?vurdu?unu a?klad?.
Maliye, Do?an TV Holding, D Yap?m Reklamc?l?k ve Da??t?m, Do?an Prodksiyon ile Alp Grsel ?leti?im'e ynelik vergi incelemesinin ard?ndan toplam 3 milyar 755 milyon liral?k vergi cezas? kesti. Gelirler kontrolrleri taraf?ndan yap?lan inceleme sonras? olu?turulan rapor nceki ak?am DYH'ye tebli? edildi. 15 vergi inceleme raporu 2005, 2006 ve 2007 hesap dnemlerini kaps?yor. 1 milyar 877 milyon TL'lik vergi asl?, 1 milyar 877 milyon liral?k vergi ziya?, 60 bin TL usulszlk cezas? ve 282 bin lira zel usulszlk cezas?n? ieriyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri