forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

cubbeliahmetCbbeli Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut nl televizyon kanal? kurmak iin RTK'e resmen ba?vurdu.

Televizyonunun kurulu?u iin Cbbeli Ahmet Hoca'n?n sahibi oldu?u ?irket, Radyo ve Televizyon Kurulu'na (RTK) resmen ba?vuru yapt?.

Cbbeli Hoca'n?n, uydu yay?n lisans? iin resmi ba?vurusunu yapt?, gerekli belgeleri de RTK'e ula?t?rd?.

RTK'n, Cbbeli Hoca'n?n televizyonuna lisans verilmesi konusunda henz karar?n? vermedi?i, belgelerin incelenmekte oldu?u ?renildi.

KONU?MALARI CANLI YAYINLANIYOR

Cbbeli Ahmet Hoca, halen yapt??? konu?malar? internet zerinden kendi ad?na at??? bir siteden, canl? olarak yay?nl?yor. Ayr?ca Goncagl FM'de de 24 saat sohbetleri yay?nlan?yor... 

RTK'ten uydu yay?n lisans? al?nmas? halinde, Cbbeli Ahmet Hoca'n?n konu?malar?n?n, bu televizyon zerinden yay?nlanaca??, ayr?ca e?itici ierikte yay?n yap?laca?? belirtiliyor

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri