forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

rtuk-logoRTK Yasas?'n?n 7'inci maddesi gere?i gvenlik toplant?s?n?n illegal dinlenmesine ili?kin haberler konusunda yay?n yasa?? getirildi.

RTK'ten yap?lan a?klama ?yle... 

"Bilindi?i zere 6112 Say?l? Radyo ve Televizyonlar?nKurulu? ve Yay?n Hizmetleri Hakk?nda Kanununun "...mill gvenli?in a?ka gerekli k?ld??? hllerde yahut kamu dzeninin cidd ?ekilde bozulmas?n?n kuvvetle muhtemel oldu?u durumlarda, Ba?bakan veya grevlendirece?i bakan geici yay?n yasa?? getirebilir" hkm yer almaktad?r. Sz konusu kanun hkm kapsam?nda Ba?bakan Yard?mc?s? Blent Ar?n imzas?yla 27 Mart 2014 tarihinde Radyo veTelevizyon st Kurulu Ba?kanl???na gnderilen 31853594-1714 say?l? yaz? ile sosyal medyada yer alan D??i?leri Bakan?, M?T Mste?ar? ve askeri yetkili ki?ilerin konu?mas? olarak iddia edilen ses kayd?yla ilgili olarak geici yay?n yasa?? getirilmesinin uygun grld? bildirilmi?tir." 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri