forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

vedat-bilginAhmet Ta?getiren'in ard?ndan Bugn gazetesinde bir ayr?l?k daha ya?and?.

Gazete, Vedat Bilgin'le  yollar?n? ay?rd?. 

Bilgin, gazetede yay?nlanmayan yaz?s?n? Facebook sayfas?ndan payla?t?.

??te, Bilgin'in yay?nlanmayan veda yaz?s?... 

"VEDA / Vedat Bilgin - 23.12.2013 Pazartesi

Bugne kadar hayat?m boyunca u?runa fikir dzeyinde mcadelesini verdi?im, d?? mdahalelere kar?? milli ba??ms?zl???m?z?, militarist vesayete kar?? milli irademizi, fikir zgrl?n ve bu topraklardaki bin y?ll?k Trk ?slam medeniyetini ve karde?li?imizi bir dava bilinciyle savunabilece?im bir fikir platformu oldu Bugn Gazetesi benim iin. Yazd???m yaz?lar?n milletimden kar??l???n?, yank?s?n? grd?mde benim iin daha fazla yazma ?evki olu?mu?tu

Dnya ve Trkiye bu kadar h?zl? de?i?irken, ortaya ?kan olaylar kar??s?nda birlikte yola ?kanlar?n, birok benzer gr? payla?anlar?n, bu uzun yolda farkl?la?malar?, hatta birbirleriyle eli?en siyasal ve fikri tav?r almalar? anla??labilir bir ?eydir. Bugn gazetesinde de buna benzer bir farkl?la?man?n ya?and???na ?ahit olmak ?a??rt?c? olmamal?d?r.

Bugn Gazetesinin ynetimiyle, ya?anan son geli?meler kar??s?nda farkl? tutum ve d?nceye sahip oldu?umuz ortaya ?km??t?r. Bu durumun gazete ynetimince ?ahs?ma bildirilmesi beni bu veda yaz?s?n? yazmaya gtrm?tr.

Demokratik de?erleri savunan milliyeti bir siyaset anlay???na sahip birisi olarak, lkeme ve tarihe kar?? olan sorumlulu?umu her zeminde demokrat bir tavr? kararl?l?kla srdrmeme bundan sonra da devam edece?im. Bu vesileyle Bugn camias?na ve okuyucular?ma Allaha ?smarlad?k diyorum.

Vedat B?LG?N"

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri