forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

yabanci-basin?stanbul'daki yolsuzluk ve ihale operasyonu d?? bas?nda da duyuruldu.

Uluslararas? haber ajans? Reuters, kamu ihalelerine ili?kin r?vet iddialar?yla ilgili soru?turma kapsam?nda aralar?nda nl i?adamlar? da olan 18 ki?inin gzalt?na al?nd???n? yazd?.

Reuters'?n geti?i haberde, Trk polisinin dzenledi?i ihale yolsuzlu?u operasyonunda gzalt?na al?nanlar aras?nda ?i?leri, Ekonomi ve evre Bakanlar?'n?n ocuklar?n?n da oldu?u belirtildi.

BBC, ?stanbul'da r?vet soru?turmas? kapsam?nda gzalt?lar?n oldu?unu yazd?. Soru?turma kapsam?nda 3 bakan o?lunun da gzalt?na al?nd??? belirtildi.

AP de ?stanbul ve Ankara'da 20'den fazla ki?inin yolsuzluk ve r?vet soru?turmas? kapsam?nda gzalt?na al?nd???n? duyurdu. Gzalt?na al?nanlar aras?nda ?i?leri ve Ekonomi Bakanlar?n?n ocuklar?n?n da oldu?u bilgisine yer verdi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri