forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

MASAK'tan gazetecilere tazminat davas?...

Aktif .

ET?KETLER:Mehmet ?im?ek

mehmet-simsekMali Suçlar? Ara?t?rma Kurulu (MASAK), 4 gazeteci ve bir eski bakan hakk?nda 50 bin liral?k tazminat davas? açt?.

Maliye Bakanl???, Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay, gazeteciler Emin Çöla?an, Bar?? Yarkada?, Orhan Bursal? ve eski Bakan R?fat Serdaro?lu hakk?nda tazminat davas? açt?.

Maliye Bakanl???, Mali Suçlar? Ara?t?rma Kurulu kendilerini ele?tiren biri eski bakan 5 gazeteci hakk?nda, 50 bin liral?k tazminat davas? açt?. Maliye Bakan? Mehmet ?im?ek ''MASAK ve Bakanl???m?z hakk?nda ele?tiri s?n?rlar?n? a?an tutumlar kar??s?nda, yarg?ya ba?vurulmu?tur'' dedi.

Bakan ?im?ek, CHP milletvekili Sezgin Tan?rkulu'nun bu konudaki önergesini cevapland?rd?. Sözcü Gazetesinin sahibi Burak Akbay, gazeteciler Emin Çöla?an, Bar?? Yarkada?, Orhan Bursal? ve eski Bakan R?fat Serdaro?lu hakk?nda tazminat davas? aç?lm?? m?d?r?'' sorusuna ?u cevab? verdi:

''2012 y?l? içerisinde muhtelif bas?n yay?n organlar?nda gerek Mali Suçlar? Ara?t?rma Kurulu Ba?kanl??? gerekse Bakanl???m?z hedef gösterilmek suretiyle ele?tiri s?n?rlar?n? a?an ve hakaret içeren bir tutum sergilenerek, haks?z itham ve sald?r?larda bulunuldu?undan yarg? makamlar? nezdinde, ilgili mevzuat hükümleri uyar?nca manevi tazminat davas? aç?lmas? yönünde i?lem tesis edilmesi talebinde bulunulmu?tur''

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri