forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Ek?i Sözlük

eksisozluk-hack?slam ve Hz.Muhammed hakk?nda hakaret içerikli yorumlar? yay?nlad??? için tepki toplayan ?nci Sözlük ve Ek?i Sözlük sitelerine hacker sald?r?s? düzenlendi.

Bu iki siteden sonra Uluda? Sözlük ve Halk TV'nin web siteleri de hacklenen siteler aras?nda yerini ald?.

NE YAZDILAR?
Sald?r? sonras? sitenin ana sayfas?na bir giri? yaz?s? b?rak?l?rken, "küfür" ifadelerinin olmamas? dikkat çekti. Sitenin giri?inde site sahibi ve kullan?c?lara mesaj b?rak?l?rken "Site sahibi arkada?a dostça tavsiye: Ne olursan ol bu yaz?lanlar?n önüne geçmek elinde iken sessiz kalma, ölmedik sadece uzaktay?z" ifadeleri kullan?ld?.

??te Ek?i Sözlük'ün hacklendikten sonraki görüntüsü;

??TE S?TELERE BIRAKILAN MESAJ...

"Ho?görü: Ba?kalar?n? eylem ve yarg?lar?nda serbest b?rakma, kendi görü?ümüze ve ço?unlu?un görü? biçimine ayk?r? dü?en görü?lere sab?rla, hem de yan tutmadan katlanma demektir. "

"Hz. Muhammed ad?na aç?lan ve hakaret içeren mesajlar?n?z? unutmad?k. Utanmazm?s?n?z ki bizim ad?n? bile a?z?m?za al?rken haya etti?imiz o peygambere hakaret etmeye. ?çinizde küfrü fazlas? ile hak etmi? olanlar olmas?na ra?men küfür etmeyece?im çünkü ben sizin o hakaret etti?iniz peygamberin bize bildirdi?i Allah'tan korkar?m. Site sahibi arkada?a dostça tavsiye: Ne olursan ol bu yaz?lanlar?n önüne geçmek elinde iken sessiz kalma, ölmedik sadece uzaktay?z"

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri