forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Do?u? Grubu'nda yeniden yap?lanma!

Aktif .

dogus-yayin-grubuCem Ayd?n'?n istifas?yla bo?alan Do?u? Yay?n Grubu Medya Grup Ba?kanl???na yeni bir atanma yap?lmazken, Star TV ve NTV'nin Yeni Yay?n Yönetmenleri belli oldu. 

Star TV ?çerik Grup Ba?kanl???'na Ömer Özgüner atan?rken, NTV'nin Yay?n Koordinatörlü?üne Nermin Yurteri getirildi... 

??te Erman Yerdelen'in konuyla ilgili çal??anlara gönderdi?i e-mail:

De?erli Do?u? Yay?n Grubu Çal??ma Arkada?lar?m,
 
Do?u? Yay?n Grubu ?irketlerinden, STAR TV logosuyla yay?n yapmakta olan I?IL TELEV?ZYON YAYINCILIK A.?.’nin üst yönetimine STAR TV ?çerik Grup Ba?kan? olarak, grubumuzda uzun y?llardan bu yana ba?ar?l? çal??malar yapan Ömer Özgüner atanm?? bulunmaktad?r.
 
Grubumuz ?irketlerinden, NTV logosuyla yay?n yapan NTV RADYO ve TELEV?ZYON YAYINCILI?I A.?.’nin üst yönetimine ise NTV Genel Yay?n Yönetmeni olarak, yine grubumuzda uzun y?llardan bu yana ba?ar?l? çal??malar yapan Nermin Yurteri atanm?? bulunmaktad?r. 
 
Kendilerine yeni görevlerinde ba?ar?lar?n?n devam?n? diliyorum. 
 
Sa?l?kl? günler dilerim.
 
Do?u? Yay?n Grubu Yönetim Kurulu Ba?kan?
Erman Yerdelen

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri