forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

O?uz Haksever eylemcilerin hedefinde...

Aktif .

ET?KETLER:O?uz Haksever

oguz-haksever-NTV'de dün ak?am yay?nlanan canl? yay?nda konu?uyla tart??an O?uz Haksever'e sosyal medya üzerinden linç giri?imi ba?lad?. 

Haksever, dün ak?am canl? yay?n konu?u ?stanbul Üniversitesi ö?retim üyesi Fatmagül Berktay'?n sözlerine tepki göstermi? ve ortal??? yak?p y?kanlar?n da ele?tirilmesi gerekti?ini söylemi?ti

Haksever ayr?ca CNN'le ilgili "Biz onlar? iyi biliriz" demi?ti. 

?ST?FASINI ?STED?LER

Daha önce baz? haber kanallar?n? protesto eden eylemcilerin hedefinde ?imdi de O?uz Haksever var.

YANLI? B?LG?Y? DÜZELTT? SUÇLU ?LAN ED?LD?

 

Program konu?u Berktay'?n gezi park?na gaz bombas? at?ld???n? iddia etmesine kar??l?k, bu do?ru bilgi de?il diyerek itiraz eden Haksever, 'Vandallar', 'Yakan y?kanlara da birkaç söz söylemek laz?m' diyerek tepki göstermi?ti. 

Berktay'?n ayr?ca CNN'i övücü ifadeler kullanmas? Haksever'in tepkisini çekmi? ve 'CNN ?nternational çok do?ru söyler. Amerikan sava??nda oldu?u gibi de?il mi" ifadelerini kullanm??t?. 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri