forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

Ege niversitesi ?leti?im Fakltesi Bas?n - Yay?n Tekni?i Anabilim Dal? Ba?kan? Yrd. Do. Dr. O?uzhan Kavakl?, Trkiye'de internet gazetecili?inin yaz?l? bas?n, zellikle de gazetelerin tirajlar? zerinde byk kay?plar yaratt???n? syledi.

Referans Gazetesi'nin haberine gre, son y?lda toplam gazete tirajlar?n?n 1 milyon adet d?t?n belirten Yrd. Do. Dr. Kavakl?, "3G teknolojisi de habercilikte srat ve kaliteyi artt?r?c? ?ekilde kullan?lmad??? takdirde, yaz?l? bas?n?n tekrar sars?nt? geirmesine neden olacak" dedi.
Trkiye ?statistik Kurumu'nun (T?K) 5 bin 321 hanede 13 bin 314 ki?i zerinde yapt??? anket al??mas?na gre, 2008 y?l? Ocak - Mart dneminde 16-74 ya? grubu hanehalk? bireylerinin yzde 34,3' bilgisayar kullan?yor. Bu bireylerin yzde 59,7'si her gn internete giriyor. ?nternette en fazla t?klanan ise yzde 76'l?k oranla gazete ve dergilerin web siteleri oluyor. Gazete ve dergi okumak iin internete girenlerin kentlerde oran? yzde 76,9, k?rsal alanda ise yzde 72,1. ?statistiki al??malarda ya? gruplar? 18'le ba?lamas?na ra?men interneti kullanan ocuklar?n ya??n?n 4'e kadar d?t?, bu erken bulu?man?n ocuklar? ileride internete yak?nla?t?r?p, gazete ve dergilere uzakla?t?rd??? gzlemleniyor.

2006'dan bu yana tirajlar d?yor
Radyo, televizyon ve internetin gazete ve dergilerin tirajlar? zerinde olumsuz etkiler yaratt???, rekabetin olumlu sonular? yan?nda olumsuzluklar?n?n da gzlemlendi?ini belirten Yrd. Do. Dr. Kavakl?, 3G teknolojisini yeni bir dalga olarak niteleyerek, "Yaz?l? bas?n televizyon rekabetini promosyonla a?maya al??t?. Ancak promosyon ara olmaktan ?k?p tiraj iin ama haline dn?nce batt?ka batt?. Uzun sre toplam tiraj 3 milyon civar?nda seyretti. Promosyon yasayla yeni bir dzene kavu?unca, nce tencere tava okuyucular? gazeteleri b?rakt?, sonra da gerek okuyucular tirajlar? ykseltmeye ba?lad?. Bu ykseli? 2006'ya kadar devam etti. Bu defa yeni bir rakip olarak internet gazeteleri yaz?l? bas?n? sarsmaya ba?lad?. ?nternet gazetecili?inin geli?meye ba?lamas? ile birlikte gazete tirajlar? tekrar d??e geti. 2006 Aral?k ay?nda 45 adet gnlk gazetenin toplam tiraj? 4 milyon 558 bin 853 iken 2009 May?s'?nda 963 bin 256 d??le 3 milyon 595 bin 597'ye indi" diye konu?tu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri